קיום השבועה ליעקב

הדפסה הדפסה

לפני מותו קורא יעקב לבנו, ליוסף, ומבקש ממנו (בראשית מ"ז כ"ט): "אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים". יוסף מבטיח לאביו (שם פס' ל'): "אנכי אעשה כדברך". ויעקב מצווה גם את שאר בניו לקוברו במערת המכפלה (בראשית מ"ט כ"ט). ואכן, עם מותו של יעקב מספרת התורה שיוסף עלה לקבור את אביו, ויחד עמו עלו אחיו, כפי שנאמר (בראשית נ' י"ג): "וישאו אתו בניו, ארצה כנען, ויקברו אתו, במערת שדה המכפלה". ואכן, מילוי האותיות של "אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי" שווה 3216. "וישאו אתו בניו, ארצה כנען, ויקברו אתו, במערת שדה המכפלה" שווה 3216. יוסף קיים את שבועתו לאביו, והוא ושאר אחיו קברו את יעקב במערת המכפלה.

(בשם רפי מגיד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • החטא ועונשו
  • "אשר יקרא אתכם באחרית הימים"
  • "ויבך יוסף בדברם אליו"
  • "אל נא תקברני במצרים" (מז, כט)
  • "לו ישטמנו יוסף" – מחילה במעשה
  • ממשפחה לעם
  • קבלת החלטות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.