כל הגדול מחבירו

הדפסה הדפסה

למה נאמר "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו" ות"ח יותר מכולם.. 

1.  בתלמידי חכמים אמונים על עץ החיים והיא התורה ות"ח הם הגננים בגן ה' והיצר הראשון בבריאה הוא הנחש שהטעה את אדם הראשון שהוא נזר הבריאה יציר כפיו של בורא עולם והכל הולך אחר ההתחלה.. שכל שראשיתו רע המשך והולך כך.. והנחש הוא השטן הוא  יצר הרע הוא מלאך המוות.
2. מכוון שזה לעומת זה עשה אלוקים.. אזי יצרו הטוב של אדם העמל בתורה גדל ואיתו גם יצר הרע וכל זאת כדי לא לאבד את זכות הבחירה של  האדם.
3. ת"ח העמלים המקשרים עצמם לתורה שהיא דעת תבונות מנסה היצר לבחון מה טיב הקשר עם החכמה עילאה חכמתו יתברך.. וכל זה כדי להרבות שכרם לעולם הבא.
4. בראתי יצר בראתי לו תורה תבלין.. ת"ח הם הרוקחים בדברי תורה ומשתעשעים בה ומהלכים בפר"דס וקוטפים להם תפוחי כסף דבר דבור על אופניו מעט ממני מדרש מעט הלכה ואגדה ומעלים ריח ניחוחים אישי לה' ומעלים על שולחן מלכים מני מגדנים ולפי כוחם במני התבשיל כך הריבוי במני התבלין.. ואינו אלא למתק הטעם ולא עיקרו…והיצר הוא הנופך ולא התורף.
5. ע"ד בראתי לו יצר הרע בראתי לו תורה תבלין.. מכון שת"ח כותשים עצמם וממתים עצמם ועמלים בתורה.. כך היא דרך עבודת הכנת התבלין ככל שיותר נטחן הדק היטב ריחו יותר משובח. כך היצר דבק בעמלים ביתר שאת.
6. מכוון שת"ח מתרחקים מאוד מיצר הרע ונראה בעניהם קטן ואפשר בנקל לנצחו.. וזה למראית עין למרחק הראיה.. אבל באמת הוא אש ואנחנו בשר ודם ולעתיד הקב"ה שוחטו.. ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו.
7. מכוון שת"ח הם מרחיקים עצמם מאוד בתחבולות שונות  כדי לא ליפול בנסיונות היצר.. אזי חייב היצר הרע להשיב מלחמה השערה ביתר שאת ע"מ להילחם בהם.
8. מכוון שלומד אדם וזחה עליו דעתו שלמד תורה הרבה אזי הוא מתמלא גאווה שהוא מלבוש הבורא.. 'ה' גאות לבש' אזי היצר נלחם מלחמת ה' ביתר שאת כדי להראות לאדם כמה שפל הוא עפר מן אדם שסופו רימה ותולעה.
9. מכוון שת"ח למד יותר תורה אז  הוא מתעלה על החומר ונדמה לבורא ואז הוא מרבה קנאה בעליונים ומקפידים עליו יותר דקה מן דקה ובוחנים אותו ביתר הקפדה בשל מעלתו.
10. מכוון שאורייתא מגנה ומצלא אזי יש לת"ח יותר שמירה והגנה מחיצונים והוא מוגן ושמור.. אז כדי שהחיצונים יוכלו לתת ידם עליו צריכים יותר כח ותחבולות גדולות ואשר אדם הפשוט.

(נתנאל חדד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה

https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.