"אב הרחמים"

איך הייתם מתארים את יוסף? כאיש רחמן, מלא חום ורוך? או כאיש קשוח, ענייני, מעשי מאוד? מצד אחד הוא מתפקד כמשנה למלך מצרים, ומעביר את האחים תהליך קשה, ומאוד קשוח. ומצד שני הוא מידי פעם "הולך החדרה ויבך שמה" הוא מכלכל את כל מצרים בשנות הרעב, אך גם לא משאיר להם כלום, והופך את כולם לעבדים לפרעה. קושי זה צף ועולה כמה פעמים בפרשיות אלו. כיצד האחרים התאכזרו ליוסף, ואכלו לחם בעודו מתחנן אליהם, להיכן נעלמה תכונת רחמנים בני רחמים שכל כך מאפיינת אותנו? מה חשב יהודה כשפנה אל יוסף "מי כמוך כפרעה" שאם לא ישמע לו יהרוג אותו ואת אדונו? "הבא להורגך השכם להורגו" זה אמיתי, זה לא סיסמה?

לכל אדם יש סתירות באופיו, לכולם יש רחמנות ואכזריות, שנאה ואהבה, בושה ונועזות, ועוד ועוד.  מדוע זה כך? הגאון מוילנא מבאר, שאם האדם היה נברא רק עם נטיה אחת, אין בהתנהגותו שום יצירה,  הוא מרחם כי זה טבעו ! ורק כשיש לאדם תכונות סותרות, הוא יכול ליצור שלמות אמיתית.

אך איך אני ידע מתי לרחם ומתי לא? האם להעניק "חסינות מסכנת" זה רחמים או אכזריות? האם לרצוח מחבל מנוטרל, זה רצח או הצלה? לאכול בעלי חיים זה מוות או חיים?

החזון איש בספרו המופלא "אמונה ובטחון" שופך אור על מערכת מורכבת זו. רק לבורא שיצר את העולם, וחנן אותנו בתכונות אלו, היכולת להכריע היכן המוסר, והיכן העוול. המוסר הצרוף הוא לא מה אני מרגיש, אלא היכולת לנוע בין תכונות סותרות שיש בתוכי, בהתאם לרצון הבורא. ואם ההלכה מתירה זאת, זה מוסרי, ואם לא, זה עוול ! ליוסף היה את התבונה לשלוט בתכונותיו הסותרות, ולשלוט ברגשותיו, בהתאם למה שנדרש ממנו ברגעים אלו. הוא ידע להוביל תהליך בונה, ולכלוא את הבכי בכותלי החדר. אך הוא גם ידע בסופו של התהליך "לנשק לכל אחיו ויבך עליהם". הוא ידע להוכיח את אחיו על כך ש "מכרתם אותי הנה" אך גם ידע מיד לרכך ולומר "ועתה אל תעצבו" אני לא כועס ! משום שהכעס לא שלי הוא אלא "וישלחני אלוקים לפניכם"\

(הרב אברהם רינת)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי- היבטים שונים סביב התגלותו של יוסף
  • "ויבך על צואריו עוד"
  • מדוע יוסף לא יצר קשר עם אביו במשך כל השנים
  • הקרבה האמיתית לגושן
  • ישראלי או יהודי
  • התערות בחברה הכללית לאור פעילותו של יוסף
  • אהבת יוסף לאחיו
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.