סדר הנישואין ביום החופה

בימי התלמוד היה המנהג לתת עטרה בראש החתן והכלה. העשירים עשו העטרה של זהב והעניים מענפי עץ עבות ומן ורדים (מסכת סוטה מ"ט) 
סותרין שערות ראש הכלה וקולעין אותה מחדש קודם החופה, שכן הקב"ה קלע לחווה וקשטה בכ"ד קשוטין והביאה אל האדם (מסכת עירובין י"ח).
מכסין הכלה בהינומא על ראשה ועל פניה כדכתיב ברבקה "ותקח הצעיף ותתכס" (בראשית כ"ד, ס"ה) , והוא משום צניעות.

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הצלחת הנישואין
  • דבר תורה לפדיון הבן
  • מקדיש וקדושה לנישואין וחיי משפחה
  • ענבי הגפן
  • כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה
  • מצא ומוצא
  • מנהג הנר בחופה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.