"ולהורות נתן בלבו" (לה, לד)

מעירים על כך חכמי ישראל: בכל המקרא מופיעה רק פעמיים המילה "ולהורות" (בפרשתנו, ובפרשת שמיני (י, יא) נאמר "ולהורות את בני ישראל"), ענין זה (שמופיע רק פעמיים, ודוקא בפסוקים אלו) צריך להנחות כל אדם מישראל שאם נתקיים בו "ולהורות נתן בלבו"  – זאת אומרת אם חנן אותו ד' בחכמה ובדעת – אל יחזיק זאת לעצמו בלבד, אלא יקיים את מה שכתוב "ולהורות את בני ישראל"  – יפיץ את מעיינות התורה והחכמה שנתברך בהם ברשות הרבים, ויביא בכך תועלת לכלל ישראל.

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • חכמת לב
  • הנשיאים ותרומת המשכן
  • "ככל אשר צוה ה' את משה"
  • ל"ט אבות מלאכה - מניין?
  • פרשת ויקהל - מעומק משמעות שייכות השבת והמקדש
  • "מלפני משה"
  • מה בין פרשת ויקהל לפרשת פקודי?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.