"ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד" (מו, כט)

אומר רש"י "אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע".
ויש להבין מדוע עכשיו, באמצע הפגישה עם יוסף, מחליט יעקב לקרוא ק"ש?
ונראה לתרץ, בק"ש אומרים (דברים ו, ה) "ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך", הגמרא  דורשת "בכל נפשך" אפילו נוטל את נפשך (מסירות נפש). אם כן, יעקב עד פגישתו עם יוסף חשב שיוסף מת ולא היה לו קשה לוותר על חייו והמצוה למסור את הנפש לא התקיימה אצלו בשלמות, לכן לא הצליח כל כך לכוון בכל אותם שנים שיוסף נעלם ממנו את "בכל נפשך". אבל כאשר פגש את יוסף יכול היה לכוון סוף סוף את "בכל נפשך" בכוונה, ולכן קרא קריאת שמע.

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שלא לרגוז בדרך
  • "וישב ישראל..ויאחזו בה" – בין היאחזות לתרבות
  • ישראלי או יהודי
  • "ויגש אליו יהודה" - אל מי ניגש?
  • לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמיים
  • הוי דן את כל האדם לכף זכות
  • "ויבך על צואריו עוד"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.