העוד אבי חי

יוסף אומר לאחים "אני יוסף העוד אבי חי" (בראשית מ"ה\ג'). והרי כבר אמרו לו האחים כי אביהם חי, ולא עוד אלא שגם לפני כן שאלם על זאת, והשיבו לו כי חי הוא אביהם!
אלא, מוחזק היה יוסף באחיו כי עלולים הם לכחש בנסיבות מסוימות: שהרי יהודה עצמו אמר ליוסף לפני כן כי "יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת", למרות שבפעם האחרונה בה ראו את יוסף (לשיטתם…) – היה עדיין חי; ורש"י מבאר כי "מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו. אמר: אם אומר לו שהוא קיים, יאמר – הביאוהו אצלי…". אם כן, חשש יוסף שמא גם כיחשו לו בדבר אביו הזקן, כדי לעורר בלב יוסף רחמים עליו; על כן, שב ושאלם שוב על זה, לאחר שהתוודע אליהם.

(פנינים לשבת בשם ר' ברוך הלוי אפשטיין מפינסק)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "אב הרחמים"
  • רגישות לזולת
  • התערות בחברה הכללית לאור פעילותו של יוסף
  • מחיר הגלות
  • ישראלי או יהודי
  • אהבת יוסף לאחיו
  • עם ישראל והתוכנית האלוקית
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.