כמה ימי שני חייך

בפרשתנו ישנו סיקור חדשותי מעניין במיוחד המתואר במילים ספורות, וביחוד תמוהות.
גדול הדור אבי האומה היהודית ,אביו של משנה למלך מצרים מגיע עם פמלייתו לביקור ראשוני במצרים, הוא מגיע בפסגתו של הביקור לארמון המלוכה כדי לבקר את נשיא האומה המלך פרעה. כשהם מגיעים למפגש פנים מול פנים ההתרגשות בשיאה.
ואז פרעה פונה ליעקב אבינו לאחר ברכתו: "כמה ימי שני חייך" ובשפה שלנו בן כמה אתה?

ויעקב מתחיל לנאום "ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה" אבל "מעט ורעים היו שני ימי חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם".
זה מה שפרעה מוצא לנכון להתעניין ברגעים אלו? ומדוע יעקב אינו עונה לעניין? מה האריכות בדבריו?

נראה שביאור הדברים כך: פרעה כדרכה של תרבות מצרים מקדש את החומר ,הוא רואה בו כערך, ולכך אדם שהצליח להגיע למרומי גילו של יעקב פרעה רואה בו כמוצלח כאליל ולכך יש מקום לשאלתו "כמה ימי שני חייך" -שאלת הערכה.
אולי זהו הטעם שבמצרים נהגו לחנוט את מתיהם ,הם ראו בשמירה על הגוף כערך המבטא את תוכנו של האדם.

יעקב לעומת זאת הבין שאין מקום להערכת הגוף ,יתרה מכך כל שנות חיי האדם הם רק ככלים איתם יאסוף לעולם שכולו טוב, ולכך למספר אין שום חשיבות ,אלא לתוכן. ולכך אמנם "ימי שני מגורי הפיזיים" על האדמה הינם מאה ושלושים, אך" ימי שני חיי" הימים בהם ניצלתי את כוחי מעט ורעים, לעומת, שני חיי אבותיי" שניצלו את ימי מגוריהם עד תומם.

הבעל שם טוב נהג תמיד לספר על אותו רב שהגיע לאחת הקהילות ,ובביקורו ביקר גם בבית הקברות ,וראה שעל רוב המצבות הופיע כי אנשים נפטרו בדמי ימיהם גיל 30-40 ,בודדים שעברו זאת.
לתדהמתו הסביר ראש החברה קדישא את פשרם של דברים ,פה בבית החיים זה מקום האמת ,פה אנו מציינים את השנים בהם באמת אדם היה חי וניצל את חייו ולא את שעת מיתתו הפיזית ,וכשבאים בחשבון הרי שזה הסכום שנים שאותם אנשים ניצלו.
לפעמים אנו צריכים להתבונן האם אנו באמת ממלאים את החיים או שאנו נותנים להם לחלוף?

(נשלח ע"י הרב אלי ויזנר)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • משמעות סימנו של יוסף
  • מותה של רחל בטרם עת (תרתי משמע)
  • הוי דן את כל האדם לכף זכות
  • ויגש אליו יהודה
  • רגישות לזולת
  • יוסף ויהודה
  • פרשת ויגש - צער השכינה וצער הבנים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.