אברהם ניגש למלחמה – כמו יואב, יהודה ואליהו

הדפסה הדפסה

 לאחר שהולכים המלאכים להשחית את סדום פונה אברהם להקב"ה, כמו שמספרת התורה (בראשית י"ח כ"ג): "ויגש אברהם".
על המילה "ויגש" אומר רש"י במקום: "ויגש אברהם – מצינו הגשה למלחמה (שמואל ב' י' י"ג): "ויגש יואב", הגשה לפיוס (בראשית מ"ד י"ח): "ויגש אליו יהודה", והגשה לתפלה (מלכים א' י"ח כ"א)" "ויגש אליהו הנביא", ולכל אלה נכנס אברהם לדבר קשות ולפיוס ולתפלה". ודברי רש"י הקדוש, אכן נרמזים בהמשך דבריו של אברהם:
אומר אברהם (בראשית י"ח כ"ה): "השפט כל הארץ, לא יעשה משפט".
מילוי האותיות של "הארץ" שווה 435. "לא יעשה" שווה 416. "יואב" שווה 19.

 אברהם מבקש (שם פס' ל'): "אל נא יחר לאדני, ואדברה, אולי ימצאון שם שלשים, ויאמר: לא אעשה, אם אמצא שם שלשים". יהודה" שווה 30.

 אברהם אומר לה' (שם פס' כ"ז): "הנה נא הואלתי לדבר אל אדני, ואנכי עפר ואפר". "הנה נא הואלתי לדבר אל אדני" שווה 895. "ואנכי עפר ואפר" שווה 724. ההפרש הוא 171. מילוי האותיות של "אליהו" שווה 171.

ובכך נרמזים שלושת הפסוקים שהביא רש"י….

(בשם רפי מגיד)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מהרי שלוש סאים
  • ההבדל בצורת האירוח בין אברהם ללוט
  • "לעשות צדקה ומשפט"
  • מביקורת לבנייה
  • כיפת ברזל רוחנית
  • יחסו של אברהם
  • סדום - תרבות של אטימות לב
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.