מה המצב, אחי?

הדפסה הדפסה

"וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל" ( במדבר כ. יד) 

מה ראה משה להציג את עצמו בתור אח של אדום?

מסביר רש"י "אמר לו אחים אנחנו בני אברהם שנאמר לו כי גר יהיה זרעך. ועל שנינו היה אותו החוב לפרעו. לפיכך פרש אביכם מעל אבינו והלך לארץ לפני יעקב אחיו. מפני השטר חוב המוטל עליהם והטילו על יעקב."

יוצא מדבריו שהזכרת האחווה וקשר הדם ביניהם שהזכיר משה לא נועדה לשם אהבה, כמו שאנחנו מוצאים שהרבה אנשים משתמשים מטבע לשון שחוק זה "מה המצב אחי/ אחותי" אלא הזכרת הקרבה נועדה לעורר את המחוייבות שיש לצד האחד (אדום) כלפי הצד השני (ישראל). מכאן נלמד מוסר מה המשמעות והמחויבות שיש לנו בתוך המשפחה עם האחים, האחיות, וההורים. מה המחויבות שיש לנו כלפי כל אחד ואחד מעם ישראל שנאמר: "כולנו בני איש אחד נחנו" (בראשית מב. יא) הקירבה היא בראש ובראשונה מחויבות! הבנת אחי?

(נשלח עי"י טל יקותיאלי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • העונש על אי העשייה
  • למה נתאווה משה למיתתו של אהרון ולא נתאווה למיתה רוחנית יותר כמו חנוך או אליהו הנביא?
  • ודברתם אל הסלע לעיניהם
  • צמיד פתיל
  • מצוות שיצר הרע משיב עליהן
  • כלים שבורים
  • מות מרים, אהרון ומשה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.