רמז לאופן שבו בקע משה רבינו את הים

הדפסה הדפסה

איתא במדרש שמשה רבינו בקע את הים בשם אדנות ושם הויה. רמז נפלא לכך מהכתוב באותה בקיעה:
"ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו" (פ' בשלח). מי שצריך שיעזר במחשבון.

"הרם את מטך"- הרם כל אות מהמילה "מטך" אות אחת למעלה: "מ"->נ,"ט"->י ,"כ"->ל  = ני"ל = בגימטריא=90.
"ונטה את ידך"- נטה, היינו הורד את אותיות "ידך": "י"->ט,"ד"->ג,"כ"->י = טג"י  בגימטריא= 22.
"על הים"- העלה באות אחת את אותיות "ים": "י"->כ,"מ"->נ =כ"נ בגימטריא= 70.
נחבר את מה שקיבלנו עד כה: 90+22+70=   182

"ובקעהו" חלק ב2!     182/2=91.

חשבו: שם אדנות = 65. שם הוי'ה=26         65+26=  91    !!!!!!

(נשלח ע"י משה)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מסה ומריבה - על שום מה?
  • "ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד, יד)
  • פרשת "בשלח" - יציאת מצרים
  • "שבו איש תחתיו"
  • עד מתי מאנתם לשמור מצוותי ותורותי?
  • העבירנו בתוכו בחרבה
  • "ותצאן כל הנשים אחריה"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.