ברכות השבטים וברכת העם

הדפסה הדפסה

ברכות משה השבטים, מברכתו של ראובן ועד ברכתו של אשר, מצויות במסגרת של שיר ברכה לעם ישראל כולו. פתיחת השיר הזה ידועה: "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש, מימינו אש דת למו: אף חבב עמים כל קדשיו בידך, והם תכו לרגלך ישא מדברתיך: תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב: ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל".

פתיחה זו מתארת את התגלות ה' בסיני, את מתן התורה ואת מעמד שבטי ישראל יחד כאשר "ויהי בישורון מלך". בפשטות, המלך שמדובר עליו הוא הקב"ה, אף שהיו, כידוע, כאלו שפירשו שהכוונה למשה.

המשכו של שיר זה, שיר הברכה לעם כולו, מובא בסיום ברכות השבטים – אחרי ברכתו של אשר: "ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך: אין כא-ל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים: מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד: וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל: אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בידוד מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך".

על הפסוק הראשון – "ברזל ונחושת מנעלך" – נחלקו המפרשים, האם הוא מתייחס לאשר בלבד או לעם כולו; אך הפסוקים שאחריו ודאי חוזרים אל העם. המילה "ישורון" מקשרת בין ברכה זו לבין הברכה שבפתיחת הפרשה: "ויהי בישורון מלך" – "אין כא-ל ישורון". גם מבחינת העניין, הבית האחרון משלים את הראשון: הראשון מתאר את התגלות ה' ואת התורה, והאחרון – את כיבוש הארץ. אם כך, ייתכן שהבית הפותח והבית החותם הם שיר אחד כללי על עם ישראל, ובתוכו – במקום שבו נאמר "יחד שבטי ישראל" – נכנסות הברכות הפרטיות לשבטי ישראל.

(הרב יואל בן-נון. סדרת התקליטורים "שירת התורה". להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://etzion.org.il/he/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ברכת משה לישראל ולשבטים
  • על מות משה ומותם של בני ישראל
  • ברכות משה רבינו ביומו האחרון
  • ברכות משה רבינו ביומו האחרון
  • "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו" (לג, א)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.