שבטי עבר הירדן

הדפסה הדפסה

כאשר ראובן, גד וחצי שבט המנשה מבקשים נחלה בעבר הירדן, משה מבקר את מעשיהם בצורה חריפה. אולם אם אף אחד לא ינחל בעבר הירדן, מה יעשו עם חבל ארץ זה?

משה רבנו הבין ששבטים אלו מבקשים לצאת מתחום קדושת הארץ, ולכן הגיב בצורה חריפה כל-כך. ההוכחה לכך היא מיהושע כ"ב, כאשר בני ישראל טענו כלפיהם שהם מבקשים להיפרד מעם ישראל. אם שבטים שלמים נוחלים מעבר לירדן מזרחה – שבטים אלו עלולים להיחשב כעמון, מואב ושאר בני קדם, הגרים קרוב אך אינם שותפים לברית ה' אלוקי ישראל.

זהו הדבר שמשה חשש מפניו, ולכן הוא הגיב בצורה כל-כך תוקפנית לבקשתם של ראובן וגד. זוהי גם הסיבה לכך חצי שבט המנשה אינו שותף בשיח הזה; חצאי שבטים ומשפחות שינחלו בעבר הירדן המזרחי לא ייפרדו מעם ישראל, וסכנה זו אורבת רק לפתחם של שבטים שלמים. זה מה שהיה משה עושה בנחלת עבר הירדן: הוא היה מאפשר למשפחות לצאת מזרחה, וכך לא יהפוך הירדן לגבול. ברגע שבני גד ובני ראובן השתתפו כחלוצים בכיבוש הארץ שממערב לירדן – הם שברו את חששו של משה. אף הם שותפים בכיבוש הארץ המקודשת, ועל כן אין חשש שיפרדו מעם ישראל.

ניתן לדייק את כל שאמרנו מדברי משה לשבטים אלו: הם מציעים "נשינו טפינו צאננו וכל בקרנו יהיו שם בערי הגלעד, ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאונום אל מקומם", ואילו משה עונה להם: "אם תחלצו לפני ה' למלחמה". הם לא יחלצו רק לפני בני ישראל כחלוצים, אלא לפני ה'. וכך בהמשך: "ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה'… ונכבשה הארץ לפני ה'… והייתם נקיים מה' ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'". גם שבטים אלו הם חלק מהקדושה, גם הם שותפים לכיבוש ארץ האבות המקודשת, וכך התקדשה גם נחלתם שבעבר הירדן המזרחי. (דברים דומים כתב ר' יהושע מקוטנא, בספרו "ישועות מלכו").

(הרב יואל בן-נון. סדרת התקליטורים "שירת התורה", להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מלחמת מדיין ושללה
  • טבילת כלים – טהרה וקדושה
  • עבודת השם על ידי נדרים
  • מדוע נקראים נשיאי ישראל "ראשי מטות"?
  • הגעת ליעד
  • "עטרות ודיבון.." - על "שניים מקרא ואחד תרגום"
  • מטות - כוח הדיבור / רוח כנגד החומר
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.