קול השופר כתזכורת לתשובה

הדפסה הדפסה

הרמב"ם פותח את הלכות התשובה (פרק א' הלכה א'): "כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הא-ל ברוך הוא: שנאמר (במדבר ה' ו'-ז'): "איש או א שה כי יעשו מכל חטאת האדם . . . והתודו, את חטאתם אשר עשו" (במדבר ה' ו-ז'), זה וידוי דברים.  ווידוי זה מצות עשה".

 ובפרק ג' הלכה ד' ממשיך הרמב"ם: "אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו:  כלומר עורו עורו ישנים משינתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם; וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בוראכם.  אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם, והטיבו דרכיכם ומעלליכם; ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, ומחשבתו אשר לא טובה".

 ובהלכות שופר (פרק ד' הלכה ג') מורה הרמב"ם את סדר התקיעות, על פי מה שהתקין רבי אבהו בקסרי (מסכת "ראש השנה" דף ל"ד עמ' א'): "תוקע תקיעה ואחריה שלושה שברים ואחריה תרועה ואחריה תקיעה, וחוזר כסדר הזה שלושה פעמים; ותוקע תקיעה ואחריה שלושה שברים ואחריה תקיעה, וחוזר כסדר הזה שלושה פעמים; ותוקע תקיעה ואחריה תרועה ואחריה תקיעה, וחוזר כסדר הזה שלושה פעמים:  נמצא מנין התקיעות, שלושים-כדי להסתלק מן הספק".

רמז לתקיעות: בספר "תהלים" (צ' ג') אומר דוד המלך: "תשב אנוש עד דכא, ותאמר שובו בני אדם". ומסביר רש"י, בלשון הדומה ללשונו של הרמב"ם: "מביא אתה יסורין על האדם עד שאתה מחזירו להיות תשוש כח וקרוב למות, ותאמר לו ביסורין שובו בני אדם מדרככם הרעים".

הגימטריה של מילוי האותיות של "תשב אנוש עד דכא" שווה 1818. "תקיעה, שברים תרועה" שווה 1818. קול השופר מזכיר לאנשים להיטיב דרכם ולשוב מדרכם הרעה.

(נשלח ע"י רפאל מגיד לע"נ אביו מורו חיים אורי בן לוי יצחק, חותנו אברהם בן ישראל  וחמותו לאה אדל בת חיים)

 

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ראש השנה ועשרת ימי תשובה
  • מדוע נפעם פרעה בבוקר
  • היתכן שופר בשבת?
  • על עשרת ימי תשובה
  • השופר מהותו וסודו
  • לחודש אלול
  • "יעזוב רשע דרכו"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.