ויאמינו בה' ובמשה עבדו

"ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את כל האותות" (שמות ד. יז)

למה צריך מטה לעשות בו את האותות? למה בחר הקב"ה במטה אשר דרכו יעשו המופתים? יכל משה להרים את ידו, וכל מה שיצביע עליו יהפוך לנחש לדוגמא. לכאורה זו הקטנה של האות והמופת- שזה נעשה דרך כלי כזה או אחר. יכל פרעה לאמר: "נראה את משה בלי המטה שלו!"… ניתן להבין, בטעות, כי מקור כוחו של משה הוא המטה- ולא הקב"ה! והלא זאת מטרתו העקרית של משה- שיכיר פרעה וכל מצרים איתו- מי זה הקב"ה ומה כוחו!! כך גם מעיד פרעה בעצמו, בפעם הראשונה שמשה מדבר אליו בשליחותו של ה': " ויאמר פרעה, מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" (שמות ה. ב)

אם המטרה היא שיכירו כולם את ה' ואת כוחו- המטה עושה בדיוק ההפך….
בתחילת הפרשה מתארת התורה כמה קשה היה למשה רבנו לקבל את השליחות להנהיג את ישראל. הוא פחד שלא יאמינו לו, ולא ישמעו בקולו וכו'…הוא היה צריך משהו מוחשי להראות להם- הוא צריך כלי. ואף הם צריכים כלי שכזה- זהו המטה.

אולם פרעה צריך להכיר בקב"ה, אבל לא נעשה לו את החיים קלים כל כך. מלכתחילה יכל הקב"ה "לשכנע" אותו לשלח את עם ישראל על ידי שיתן לו את מכת בכורות בהתחלה, אלא כל ההסתרה דרך הכלי- המטה, והתגלות כוחו של ה' הנעשית בהדרגה- נועדה להתעלל בו ובמצרים. על מנת לשלם להם מידה כנגד מידה על כל העוול אשר העבידו את ישראל והתעללו בהם. ולכן דווקא השתמש משה במטה- על מנת שיהיה לפרעה מקום לטעות ולחשוב שכל כוחו הוא במטה, ולחשוב כי אם רק היה תופס את משה ללא המטה- היה יכול לו.
לכן, בפרשת בשלח, כאשר עם ישראל יוצאים ממצרים, לפני קריעת ים סוף, אומר ה' למשה: "ועתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" ( בשלח יד. טז)

מסביר הכלי יקר: "במדרש אמרו לפי שהיו אומרים המצריים, לולא המטה לא היה יכול לעשות את כל הניסים! על כן אמר הקב"ה – סלק את מטך, ונטה את ידך. כי הרם לשון סילוק הוא. ..ואגב זה ראו כי שלא בכח המטה עשה משה כל המעשה הגדול והנורא הזה, שהרי הוצרך לנטות ידו, דוגמת היד החזקה שלמעלה, על כן ויאמינו בה' ובמשה עבדו- כי חזרו מדברהם שאמרו לשעבר, שבכח המטה פעל כל זאת".
יוצא שכל מטרת המטה היתה גם להכביד את ליבו של פרעה, ולתת לו מקום לטעות!!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מאבק הזהות של משה
  • חיים של עבודת-פרך
  • "ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל הא-להים"
  • "קומי אורי כי בא אורך"
  • מה זה משנה אם נמצא חן בעיני מצרים...?
  • מדוע ברח משה דווקא אל יתרו?
  • "אל תקרב הלום"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.