בפיך ובללבך לעשותו

ביום האחרון לחייו של משה רבינו ,עליו השלום, מכנס הוא את כל העם, ואומר להם דברי חיזוק אחרונים, ואלו הם הדברים בפרשת ניצבים. אומר משה "כי המצווה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה- כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" (דברים ל. יא-יד)

לכאורה, מדובר בדברים קטנים נגישים ולא קשים! אם כן, יגיד ישראל, אני מוכן לבצע משימה קלה וחשובה זו! ממשיך משה ומפרט מה בדיוק צריך לעשות: "אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את ה' אלוקיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו, וחוקותיו, ומשפטיו וחיית ורבית וברכך ה' אלוקיך בארץ אשר אתה בא שמה לרישתה" (דברים ל. טז )

זה ממש לא מה שמשה אמר בהתחלה- כי הדבר קל, נגיש וקרוב!! לשמור את כל החוקים בתורה, את כל המשפטים, את כל המצוות, להנהיג את עצמנו בדרכי ה' – במידות בחסידויות…. והכי קשה לאהבה את ה'- איך אפשר להכריח מישהו לאהוב מישהו אחר? קל וחומר משהו רוחני, שאין לנו השגה בו. זה ממש לא מסתדר עם ההקדמה המבטיחה של משה רבנו…

אלא התירוץ מצוי בדבריו של משה רבנו, שהם מעין הדרכה: "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו".
אומר לנו משה, נכון, מאוד קשה מה שהתורה מבקשת ממך- למי שעומד מן הצד. לעיתים זה אפילו נראה בלתי אפשרי, אבל אם רק תרצה ותגיד בפה שלך "אני רוצה"- רצון זה יחלחל אל ליבך. וכאשר הלב שלך גם כן ירצה- אזי יפתח הלב ותאיר הנשמה היהודית שבלב האדם, ותדחה את כל הקליפות והמניעות שנצטברו על הנשמה והפרידו אותה מקרבת ה'. אז יהיה הכי קל בעולם לאהוב את ה', ולא תהיה לנפש אפשרות אחרת מאשר לעבוד את ה' בשמחה, וללכת בדרכיו, ולא לסור ימין או שמאל, ולשמור מצוותיו, וחוקותיו, ומשפטיו.
הכל הולך אחר הרצון, כפי שאומרת הגמרא (מכות י. עמוד ב) "בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו". לרצות לא צריך יכולת. לרצות לא צריך סיבה. יש דברים רבים שאדם רוצה אותם, והוא לא באמת חושב, או אכפת לו, אם הוא יכול להשיגם או לא… כולם רוצים לזכות בלוטו, כולם רוצים לחיות חיים טובים, להיות עשירים, ועוד ועוד ועוד…

מגלה לנו משה רבינו ע"ה: אתה רוצה להגשים את מטרת חייך? תבחר בחיים, תהיה צדיק, תבחר בטוב! אבל הטוב מגיע עם מחויבות קשה וגדולה….אל תדאג! כל שעליך לעשות זה רק לרצות "בפיך ובלבבך לעשותו"!
אני רוצה לגלות את נשמתי החשוכה, להעיר אותה ולהקימה מעפר. רוצה אני להתחבר למקור החיים הכל יכול. רוצה אני לעשות נחת רוח לבורא עולם, וללכת בדרכיו. רוצה אני רוצה!! רוצה!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר ז"ל הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "אתם ניצבים היום כולכם"
  • בין רוחני ולגשמי
  • ברית מואב, עם ישראל ופרשת התשובה
  • דבר תורה לפרשת "ניצבים"
  • בין רוחני לגשמי
  • "בפיך ובלבבך לעשותו"
  • היום הרת עולם
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.