זרוע לחיים וקיבה

הדפסה הדפסה

"וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם זובחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה" (דברים יח. ג)

מדוע דווקא חלקים אלו בחרה התורה לתת לכוהנים כתרומה על כל שחיטת בהמה? ידוע מה שמפורש, וכן מובא בשם דרושי רשומות ברש"י: זרוע תחת יד שנאמר בפנחס "ויקח רומח בידו", לחיים תחת תפילה שנאמר "ויעמוד פנחס ויפלל" והקיבה תחת "האישה אל קבתה". מדברים אלו יוצא שזכו הכוהנים, בני פנחס בחלקם, לזרוע לחיים וקיבה מתוך מעשיו של פנחס אביהם, אבל הכהנים היו גם מזרע אהרון הכהן- ולא רק מפנחס! לפיכך מה שיכים חלקים אלו בהם?

אלא יש לפרש רמז נוסף: לכאורה לא מדובר בחלקים כל כך משובחים ויכלה התורה לתת לכהנים חלקים משובחים יותר, למה בחרה התורה דווקא בחלקים אלו ולא אחרים? על מנת שלא יטעו הכהנים ויחשבו שמגיע להם משהו בגלל שהם "כהנים". שלא יחשבו שמגיע להם כל השפע אשר מובא על ידי ישראל לכוהנים מצד "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה", לכן נתנה התורה להם זרוע.

וכן שלא יטעו לחשוב כי מעשה ההקרבה לבדו הוא המכפר אלא וידוי המקריב וסמיכת הידיים(הזרוע) על ראש הקורבן הוא המכפר ולכן קיבלו לחיים וגם לשון לשם הזכרת חשיבות וידוי הבעלים.

וכן שלא יטעו לחשוב שתפקידם מסתיים בסיום ההקרבה בבית המקדש, וכעת הם מקבלים פרס על מלאכתם ומקבלים חלקים לאכילה לשם תאווה. אלא אכילתם את הקורבנות הינה חלק בלתי נפרד מחובת הקורבן. לכן הקפידה התורה על זמן האכילה שלא יוותר מהקורבן לאחר זמן זה. לכן קיבלו הכוהנים את הקיבה.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בין הפטרתנו ל"נחמו"
  • "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' א'להיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק"
  • "כי האדם עץ השדה"
  • "שום תשים עליך מלך" – מאמת המלך לאמת הדין
  • רצון העם וסמכות המלך
  • ''ואל השופט''
  • רק לא ירבה לו סוסים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.