"ולהבדיל בין הקדש לחול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל" (י, יא)

הדפסה הדפסה
"ולהבדיל בין הקדש לחול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל" (י, יא)
מספרים לנו חז"ל בגמרא מסכת פסחים (דף ג) : מעשה בשני תלמידים שהיו יושבים לפני הלל הזקן. שאל אותם אחד מהם מפני מה בוצרים ענבים בטהרה, ואין מוסקים זיתים בטהרה?
שאל השני: מפני מה בוצרים ענבים בטהרה , ומוסקים זיתים בטומאה?
שני תלמידים אלה שאלו אותה השאלה, אולם הראשון נזהר בלשונו…  אמר הלל: מובטחני, שהתלמיד הראשון, אשר שאל בלשון נקייה, יהיה גדול בתורה, ויורה הוראות ישראל.
ואכן, לא עברו ימים רבים עד שהתפרסם שמו של התלמיד הראשון שיצא לתהילה, הלא הוא רבן יוחנן בן זכאי, שהורה הוראות בישראל.
מעשה זה – אמר הגאון רבי אליהו מווילנא – מרומז בפסוק  "ולהבדיל בין הקדש לחול, ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל" , אדם המקפיד בלשונו להבדיל בין קודש לחול ובין טמא לטהור, הוא יורה הוראות לבני ישראל!.
דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בין אש לשלג
  • "ותצא אש מלפני ה' ותאכל אתם וימותו" (י, ב)
  • מדוע אסורה החסידה
  • נדב ואביהו
  • מבושה-לכבוד
  • ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון (שמיני ט,א)
  • "קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה" (ט, ב)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.