"הנס והשבר"

הדפסה הדפסה

ישנם אנשים שמתרפקים לא מעט, על זכרון העבר. "פעם היה.." ואם היינו חיים היום כמו פעם אז.. ותראו את הדור הצעיר.. ועוד כהנה וכהנה, על כמה היום קשה יותר מפעם. ועד כמה "התאגיד" החדש, הוא אסון ביחס "לרשות" הישנה משנת..
גוון דומה נשמע אצל ציבור שומרי המצוות. על כך שהיום ההתמודדות קשה יותר, הנסיונות גדולים יותר, ואילו חיינו כמו פעם, עם נביאים, בית מקדש, ניסים על ימין ועל שמאל, היה הרבה יותר קל. האם זה נכון? האם לאנשים שחיו לפני מאות ואלפי שנים עבודת ה' היתה קלה יותר?
בפרשת אמור מסופר על "ויצא בן אשה ישראלית.. ויקלל.." ומביא רש"י את דברי המדרש: "מהיכן יצא? מפרשה שלמעלה יצא (פרשת לחם הפנים) לגלג ואמר דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום? או שמא פת צוננת של תשעה ימים?" לגלוג זה, לכאורה, מנותק מן המציאות, אחד מעשרת הניסים שהיו בבית המקדש, היה, טריותו של לחם הפנים בכל השבוע. עד כדי, שהגמרא במסכת מנחות מציינת שהיו מגביהין אותו לעולי רגלים שיראו את האדים העולים מן הלחם, ואומרים להם "ראו חיבתכם לפני המקום" ומדוע אותו בן ישראלית טוען שהפת היא צוננת בת תשעה ימים?

בכל דור היו, וישנם, המערעים על הדברים הגבוהים ביותר, ומלגלגים עליהם. בכל דור היו ויהיו נסינות קשים של דבקות במטרה האלוקית מבלי להרהר אחריה. גם כשהיו נביאים, חטאו. וגם כשראו ניסים גלויים, לגלגו. ותמיד האדם נמצא בפני צומת שווה של טוב מול רע, של רוצה מול צריך, ותפקידו לצלוח את הליך הבחירה – ולבחור בחיים.
רשב"י משמש כסמל ודוגמא ליכולת של האדם לבחור להגדיר את המציאות בה הוא חי. השנים הנעלות ביותר של רשב"י היו בתקופה בה היה מנותק מהעולם ולמד תורה במערה. אך בל נשכח שהוא לא בחר להכנס למערה! הוא נרדף, והוכרח לברוח כדי להציל את נפשו. ושתי אפשרויות עמדו בפניו, לשקוע בדכדוך בשל מצבו הדחוק, והאומלל. או לבחור להגדיר את המציאות מחדש, ולהפוך את רגעי השבר, לצמיחה. ויותר מכך, לקחת את המשבר הגשמי אליו נקלע, למינוף רוחני, שקשה לתאר כיצד העולם היה נראה בלעדיו.
נצבים לפנינו שתי קצוות הבחירה. הבחירה לקחת את הנס, ולרסקו בלגלוג. ומאידך גיסא לקחת את רגעי השפל, והקושי, ולהרים אותם על נס. "וכדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק" ממש כדאי לנו ברגע של דחק וקושי, כשאנחנו מרגישים שהכל מתרסק, וצריך איזה משענת לסמוך עליה. לנהוג כמידתו של ר' שמעון בר יוחאי, ולהפוך את הדחק למשענת של ממש.

(הרב אברהם רינת)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ממחרת השבת"
  • הכהונה והאחריות הלאומית
  • כלל ופרט בספירת העומר
  • כפל המשמעות של הרגלים
  • רצון לקבל – על מנת להשפיע
  • אמור ואמרת
  • "אמור אל הכהנים בני אהרן" – הזהרת הגדולים על הקטנים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.