ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' (ט,ה)

הדפסה הדפסה

ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' (ט,ה)

 רבי יצחק לוריא , האר"י הקדוש , היה אומר: על כל אדם ואדם, לפני שמקבל על עצמו עול מלכות שמים, עליו לקבל על עצמו קיום מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך"!

דבר זה מרומז בפסוק: "ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' " – קודם הגיעו למצב שבו באו כל העדה באחדות, ורק אז נגשו "לפני ה'".

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים (י, יב)
  • "על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא" (יא, לז)
  • בין אש לשלג
  • אחי, הגס דעתך!
  • "ותצא אש מלפני ה' ותאכל אתם וימותו" (י, ב)
  • כי מפריס פרסה הוא... והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם (יא,ז)
  • ואת הארנבת כי מעלת גרה היא ופרסה לא הפריסה טמאה היא לכם (שמיני יא-ו)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.