ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' (ט,ה)

הדפסה הדפסה

ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' (ט,ה)

 רבי יצחק לוריא , האר"י הקדוש , היה אומר: על כל אדם ואדם, לפני שמקבל על עצמו עול מלכות שמים, עליו לקבל על עצמו קיום מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך"!

דבר זה מרומז בפסוק: "ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה' " – קודם הגיעו למצב שבו באו כל העדה באחדות, ורק אז נגשו "לפני ה'".

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שמיני - התרחקות מאש
  • "קחו שעיר עיזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה" (ויקרא ט' ג')
  • ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים (י, יב)
  • מבושה-לכבוד
  • וביום השמיני ימול בשר ערלתו (שמני יב-ג)
  • "קרב אל המזבח" – מבושה ליראה
  • עבירותיהם של הצדיקים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.