מדוע נפעם פרעה בבוקר

הדפסה הדפסה

כתוב על פרעה – "ויהי בבוקר ותפעם רוחו". על פי הרמב"ן, פעימת רוחו, התפעמותו והתרגשותו של פרעה – היתה דווקא בבוקר.
וכל כך למה? הנה, בידוע הוא כי יוסף נשתחרר מבית האסורים בראש השנה. עוד ידוע מן הגמרא, כי בראש השנה נידונים בני אנוש לפני כסא הכבוד, בזה הסדר: אומות העולם – בלילה, ועליהן נאמר "משפט לא-לקי יעקב", וישראל – בשלש השעות הראשונות של היום, ועליהם נאמר "כי חוק לישראל הוא".
ואכן, החלום הנוגע לרעב העתיד לבוא, אשר הוא ענין השייך לכלל אומות העולם, ארע בלילה – זמן דינן של אומות העולם. אך התפעמותו של פרעה, אשר כל ייעודה היה להציל את יוסף – זו ארעה דווקא בבוקר – מועד דינם של בני ישראל…

(פנינים לשבת בשם הפלא"ה לר' פנחס הורביץ מפרנקפורט)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • על עשרת ימי תשובה
  • סודו של שופר
  • לקראת ראש השנה - תקצירון להלכות שמירת הלשון
  • קול השופר כתזכורת לתשובה
  • "אתם ניצבים היום כולכם"
  • מלכויות, זכרונות ושופרות
  • "מאה מיתות ולא קנאה אחת"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.