מדוע נפעם פרעה בבוקר

כתוב על פרעה – "ויהי בבוקר ותפעם רוחו". על פי הרמב"ן, פעימת רוחו, התפעמותו והתרגשותו של פרעה – היתה דווקא בבוקר.
וכל כך למה? הנה, בידוע הוא כי יוסף נשתחרר מבית האסורים בראש השנה. עוד ידוע מן הגמרא, כי בראש השנה נידונים בני אנוש לפני כסא הכבוד, בזה הסדר: אומות העולם – בלילה, ועליהן נאמר "משפט לא-לקי יעקב", וישראל – בשלש השעות הראשונות של היום, ועליהם נאמר "כי חוק לישראל הוא".
ואכן, החלום הנוגע לרעב העתיד לבוא, אשר הוא ענין השייך לכלל אומות העולם, ארע בלילה – זמן דינן של אומות העולם. אך התפעמותו של פרעה, אשר כל ייעודה היה להציל את יוסף – זו ארעה דווקא בבוקר – מועד דינם של בני ישראל…

(פנינים לשבת בשם הפלא"ה לר' פנחס הורביץ מפרנקפורט)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "שומע תפילה"–שיחה לראש השנה
  • ראש השנה - זמן מחיקת העוונות ל"שארית ישראל"
  • "הפותח שער לדופקי בתשובה"
  • במקום שבעלי תשובה עומדים
  • זה רע או טוב?
  • "יעזוב רשע דרכו"
  • ראש השנה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.