יה יושיעך – יו"ד איש, ה"א – אשה

כתוב בפרשת שלח לך, בפרשת המרגלים, שמשה רבינו היה מפחד מההשפעה הרעה של המרגלים על יהושע בן נון, ולכן התפלל עליו והחליף את שמו מ'הושע' ל'יהושע' לאמר "יה יושיעך מעצת מרגלים".

 שואלים חז"ל, אם משה רבינו חשש פן ישפיעו לרעה המרגלים, למה אם כן דאג רק ליהושע בן נון ולא דאג גם לכלב בן יפונה?

 יש הרבה ביאורים לזה. אמנם רב יעקב קמנצקי זצ"ל אומר ביאור יפה, שכלב היה נשוי למרים אחותו, אשה ישרה, בעלת יראת שמים, ולכן משה רבינו היה בטוח שכלב עם תמיכתה של מרים ודאי לא יושפע לרעה מהשפעת המרגלים, ולכן לא היה צורך להתפלל עליו. מה שאין כן יהושע בן נון, שבאותו רגע לא ידוע לנו שהיה נשוי, כי אם עד לאחר זמן עם רחב הזונה, אם כן לא היה לו את התמיכה של אשה ישרה, ולכן הוצרך להתפלל בעדו "יה יושיעך מעצת מרגלים".

 ונראה לפענ"ד לפרש, שלכן בירכו משה ליהושע במיוחד בשם זה של הקב"ה "יה", כיון שאותיות אלו מרמזות לקשר שבין איש ואשה, כדאיתא בחז"ל "איש ואשה שזכו שכינה בניהם", שהקב"ה חלק את שמו ושיכנו בניהן, יו"ד באיש וה"א באשה, ונתן ליהושע את כח התמיכה של "אשה" כדי שיוכל להנצל מעצת המרגלים.

 החיים דומים לגלגל, לפעמים נמצאים למעלה ולפעמים נמצאים למטה, לפעמים המצב תקין, ולפעמים עוברים על מצבים קשים, ועל כן אנחנו בטוחים שהחתן דנן יעבור את מצבים הקשים בקלות בעזה"י עם כלתו הכלולה שהיא תהיה סעד ותמיכה לבעלה.

(נשלח ע"י אברהם נגר)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ועשו להם ציצית"
  • "מצא אישה מצא טוב" או "מוצא אני מר ממות את האישה"
  • תשעה באב וט"ו באב
  • זוג בחתונה בונים בית מקדש
  • מה גרם לטעות המרגלים?
  • "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ד' ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם... למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי..." (טו, לט –מ)
  • מה' יצא דבר
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.