"ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך" (יג, טו)

הדפסה הדפסה

פסוק זה נאמר לגבי עיר הנידחת, אולם מצינו כעין פסוק זה בענין איש או אשה אשר פנו לעבודת אלילים, ושם נאמר  "נעשתה התועבה הזאת בישראל", ואילו כאן נאמר, נעשתה התועבה הזאת "בקרבך", ולא כתוב "בישראל", ויש להבין מדוע שינתה התורה לשונה וחילקה בין עובד ע"ז יחיד לעיר של עובדי ע"ז (הנקראת "עיר הנדחת")?
ומבאר ה"ואד יעלה", שנראה שכאן רמזה התורה על מה שאמרו חז"ל  וז"ל "עיר הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות ולמה נכתבה דרוש וקבל שכר", ודרשה זו נרמזת כאן, שלכך כתבה התורה "בקרבך" ולא "בישראל", כי עיר הנידחת באמת אינה "בישראל", אלא היא רק "בקרבך", כלומר אצלך בדעתך ובקרבך על מנת שתדרוש ותקבל שכר ותו לא.

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ראה - כוחה של הבחירה האישית
  • "פתוח תפתח"
  • התרומה של התרומה
  • אַיֵה "המקום אשר יבחר ה' "?
  • הפרט משפיע על הכלל
  • מצות השמחה ברגלים
  • איש כל הישר בעיניו - השראת השכינה היא רק בארץ
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.