משמעות הסימנים שהיה נותן ר' יהודה

הדפסה הדפסה

מדוע היה צריך לתת ר' יהודה סימנים במכות מצרים, ומה משמעות סימנים אלו?

לפי האבודרהם, ר' יהודה רצה להדגיש שזה היה סדר המכות, שכן בספר תהלים גם מוזכרות מכות מצרים אבל בסדר אחר. הסימנים של ר' יהודה באים להזכיר לנו שזה סדר הנכון. (גם ר"ח אמר שהסדר הזה (ולא הסדר בספר תהילים) היה הסדר בו קראו קוראי הביכורים.)
ההגהות מיימוניות מביא הסברים אחרים: החלוקה היא לפי ההתראות שניתנו לפני המכות. שתיים בהתראה ואחת לא. בדצ"ך ניתנו התראות על שתי המכות הראשונות והשלישית (כנים) הגיעה בלא התראה, אחר כך ערוב ודבר הגיעו בהתראה ושחין ללא התראה, וכן ברד וארבה הגיעו עם, וחשך בלי. בכורות, העשירית, עומדת בפני עצמה וחברו אותה לשלושה האחרונים.
הראב"ן כתב שהחלוקה הינה לפי המבצע. דצ"ך היו ע"י אהרן במטה, עד"ש היו על ידי משה שלא במטה, באח"ב נעשו על ישי משה ובמטה.

ויש אומרים, שזה כנגד הפסוק "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך", שהמילה "אשר" הינה בגימטריא שווב לאותיות דצ"ך עד"ש באח"ב. (501)

(מתוך אוצר פירושים וציורים להגדה של פסח, הוצאת "שילה", נערכו ע"י יהודה דוד אייזענשטיין)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • לא להחמיץ את הלקח בפסח
  • הלומד מכל אדם
  • אהבת חינם וארבע כוסות
  • פרשת תזריע - בדמייך חיי
  • בדיקת חמץ
  • מדוע אוכלים מצה בפסח
  • ושמרתם את המצות? איך שומרים על החרות?
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.