חודש האביב

הדפסה הדפסה

החודש הראשון מכונה במקרא גם "חודש האביב": "היום אתם יצאים בחדש האביב". ננסה להתחקות אחר מקורו של השם אביב.

בשמות ט', לאחר מכת הברד, מתארת התורה את תוצאות המכה:"והפשתה והשערה נכתה, כי השערה אביב והפשתה גבעל".

רש"י מפרש את המילה אביב: "כי השעורה אביב – כבר ביכרה ועומדת בקשיה ונשתברו ונפלו". לפי דבריו, פירוש המילה "אביב" הוא 'קושי' – דהיינו, השעורה כבר התקשתה. וכך המשיך ופירש: "השעורה אביב – עמדה באביה, לשון 'באבי הנחל'". לפי דברי רש"י ניתן להסביר ש"חודש האביב" הוא החודש שבו השעורה מתקשה ומבשילה.

לפי הסבר זה, מובנים גם פסוקי מנחת הביכורים שבספר ויקרא: "ואם תקריב מנחת בכורים לה', אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך".

"אביב" הוא מצב התבואה בשעה שהיא כשרה להקרבה. לדעת רש"י, זהו מקור השם, וחודש האביב נקרא כך על שם מצבה של השעורה. וכך פירש רש"י: "מנחת בכורים – במנחת העומר הכתוב מדבר, שהיא באה אביב בשעת בישול התבואה".

לעומת רש"י, אבן-עזרא בפירושו לספר ויקרא פירש את המילה "אביב" בדרך אחרת: "אביב – נקרא כן בעבור שהוא ראשון, והוא מגזרת 'אב'". לדבריו, "חודש האביב" הוא אב החודשים, שכן הוא החודש הראשון. נאמן לשיטתו, האבן-עזרא מסביר ש"אביב" אינו תיאור מצב התבואה אלא התבואה הראשונה.

(ר' עדיאל זימרן. נשלח במסגרת "יום יום" של ישיבת הר עציון http://vbm.etzion.org.il/)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • אותות ומופתים
  • דבר תורה לפסח
  • לאכול מצות בחג סוכות?!
  • הכנה לליל הסדר
  • פסח - עבודה ושמחה
  • העבירנו בתוכו בחרבה
  • על שום שפסח הקב"ה על בתי אבותינו במצרים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.