על פדיון הבכור

צריך להקדים ולשאול ,

מה מקום מצאה התורה להכליל מצוות פדיון וקידוש הבכורות דווקא בעיצומה של יציאת מצרים ולכורכה גם עם מצוות קידוש החודש והזמן בבחינת החודש הזה לכם ראש חודשים?

אלא שכולם כולל ישראל בבחינת "ראשית" בבחינת "בראשית ברא אלוהים"

הבכור הוא ראשית והור קודש לה' כמו שיראל הוא בכור וקודש לה' וכשם שבישראל הכהנים והלוויים הם הראשית והם הקודש ומכן גם החלף שהלוויים באו במקום הבכורות

אם כן ,

מיד לאחר הכאת בכורות מצרים

כאילו אמר להם הקב"ה לישראל

ראו הכאתי את ראשית האדם הכאתי משלי שלי נתונה ונתקדשה כל ראשית

גם לחבר ולחדד הזיקה של כל הבריאה לקדוש הברך הוא

אלא שמכאן ולהבא , ראוי הוא שתבטיחוני ותנחמוני בכך שתזהרו שבעתיים להקדיש לי כל ראשית במיוחד ראשית האדם שלכם

זה מה שמנחם וינחם את הקב"ה

על כך שהכה את בכורות מצרים

ולא עוד , שהקדשת כל "ראשית" לה'

מעוררת אותנו לזכור כי הכל הולך אחר הראשית

כי מי שברא כל ראשית ברא את הכל ועד אחרית

וכי הכל ממנו

לטוב ולרע

אם כן, הנתינה הזו ודווקא את הראשית שמטבע הדברים אדם נכסף אליה מאד כי היא לכאורה ראשית אונו ראשית פרי עמלו .

נתינה זו צורבת בנו תובנה ראשונית והכרחית

כי כל הדברים נובעים מבראשית

מבראשית ברא אלוהים

צריבת תובנה זו בנפש האדם מועילה מאד להמשך

הנה אם כן , לא בכדי שגם ישראל מכונים "ראשית"

ולא סתם ראשית אלא :

"ראשית תבואתו" של הקב"ה

כלומר אם יש לו לקב"ה "קציר" בכל עולמו זה שברא ושזרע הרי זה ישראל שהוא בבחינת ראשית כל תבואה שבעולם בעיני הקב"ה

במילים אחרות שלא נברא העולם אלא בשביל ישראל שקיימים בו

כמו שבאופן די דומה ראשית קצירנו הוא העומר

ולכן גם גאולת מצרים בבחינת "ראשית" היא, לכל הגאולות והפכה היא לכעין עילת על וסיבת הסיבות להרבה ערכים והרבה מצוות

ולכן גם :"ראשית אונים באוהלי חם"

מכאן אולי ברור אותו ערך עליון של פדיון הבכורות

במצווה זו שלא בכדי נכרכה עם ראשית ואם כל הגאולות , אנו אמורים להפיק שלל של תועלות ומעלות

ראשית אנו מנחמים את הקב"ה על כי היכה את אותם בכורות מצרים שלכתחילה גם היו בבחינת ה"ראשית" במילים אחרות ראוי היה הקורבן כי הראשית הנותרת עולה על פסים אלי הטוב האלוקי המוחלט

ושנית אנו מכריזים כי אנו זוכרים את היסוד כי כל ראשית שייכת לה' והיא ניתנת לנו על מנת למלא את יעודנו כנזר הבריאה ואלה המנהלים אותה

ושלישית במישור הטקטי לצרוב בנפשינו בכל התחלה

כי כשם שההתחלה הראשית ממנו כך כל התווך והאחרית הכל ממנו לטוב ולרע

וה' יעשה הטוב בעיניו

(נשלח ע"י משה אהרון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • שותפות האדם בגאולה
  • מנהג הנר בחופה
  • כוח הדיבור
  • דבר תורה זבד הבת
  • מה' יצא דבר
  • איש את רעהו יחד יעזורו
  • דבר תורה לבר מצוה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.