בנות צלפחד

הדפסה הדפסה

כאשר מסתכלים על סיפורן של בנות צלפחד, לכאורה לפנינו סיפור מאלף על מאבקן של נשים צעירות, שנדחקו לשולי החברה, כנגד הממסד הדתי, ועל ניצחונן המזהיר. החברה ניסתה להדיר את היתומות מעמדות כוח, אך הן עמדו חוצץ, וזכו בדינן.

אך התורה וחז"ל מתארים את הסיפור באופן שונה לחלוטין. ראשית, בנות צלפחד אינן מנצחות את הממסד. הממסד הדתי עצמו הוא שעמד על זכויותיהן. בנות צלפחד אינן עושות הפגנה מול אוהל מועד, אלא פונות למשה רבנו. משה עצמו אינה מהסס, ופונה אל הקב"ה. מבנות צלפחד אכן נדרש אומץ, אך הממסד נענה להן ללא היסוס.

חז"ל מוסיפים ומפתחים את הגישה הזו. במדרשי חז"ל בנות צלפחד אינן מתוארות כפמיניסטיות תוקפניות ומאיימות, אלא כנשים כשרות שפעלו בדרך ראויה. "אותו הדור", אמרו חז"ל, "היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים" (במדבר רבה כ"א, י). הגברים בני אותו דור חטאו בחטא המרגלים, כאשר סירבו להיכנס לארץ. לעומתם, בנות צלפחד באות ודורשות נחלה בארץ ישראל. אהבת הארץ של בנות צלפחד מתוארת כמוטיבציה חיובית. מניע חיובי אחר של בנות צלפחד מפורש בכתובים: "למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו"? (במדבר כ"ז, ד). בנות צלפחד רוצות להבטיח את המשכיות משפחתן, ובדורות ההם המשכיות כזו הייתה תלויה בנחלת קרקע.

חז"ל מסבירים גם שהדין לא נשתנה בעקבות דרישתן של בנות צלפחד. דין ירושת בנות הוא מהכללים הראשוניים של דיני ירושה, "אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על ידן" (בבא בתרא קיט ע"א). אין כאן כניעה של הממסד הדתי, אלא חשיפה של הדין היסודי, שאכן מתחשב בזכויותיהן ובמעמדן של הנשים. "בנות צלפחד", הוסיפו ודרשו חז"ל, "חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן" (שם ע"ב). חז"ל מנמקים את השבחים המפליגים הללו. בין היתר, חז"ל משבחים את בנות צלפחד ואומרים שאם היה לאביהן בן – לא היו באות לדרוש נחלה לעצמן. כלומר: בנות צלפחד קיבלו עליהן את הכללים היסודיים של המערכת הדתית. הן לא ערערו על הדין היסודי הקובע שלבנים יש באופן בסיסי עדיפות בנחלה, למרות שהכלל הזה לא היה בהכרח מובן להן, כפי שהוא גם אינו מובן לנו. הן פועלות במסגרתו של דין התורה, ולא מחוצה לו.

(קטע מתוך פוסט באתרו של הרב נבון)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • קנאות קטיעא
  • קנאה וכהונה לה'
  • זכייה בכתר
  • ובני קרח לא מתו
  • פרשת המוספין
  • שני מנהיגים - שתי הנהגות
  • אוהבי ה' שנאו רע
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.