- וורטס - https://www.vorts.co.il -

האם צריך לאכול מצות?

ישנו פסוק האומר "שבעת ימים מצות תאכלו" כלומר שהציווי הנובע מהפסוק הוא לאכול מצות כל שבעת ימי חג הפסח. ולעומת זאת ישנו עוד פסוק האומר "ששת ימים תאכלו מצות" כלומר צריך לאכול מצות רק שישה ימים?!

בתפילה אומרים בבוקר "רבן  גמליאל אומר בשלוש עשרה מידות התורה נדרשת:….כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא…." והכלל הזה של רבן גמליאל מסביר את הפסוקים.
"שבעת ימים מצות תאכלו" – שבעה ימי חיוב = הכלל
"ששת ימים תאכלו מצות" – שישה ימי חיוב = מוציא מן הכלל
יום אחד רשות אכילת מצות = יצא מן הכלל

ולפי הכלל מה שיצא מן הכלל, שלומר היום האחד של רשות אכילת המצות מלמד על הכלל (כל שבעת הימים) וגם שבעת הימים אין בהם חיוב אכילת מצות אלא רק רשות.
אם כן,אז מדוע אנחנו בכלל אוכלים מצות בפסח אם אין חיוב? אלא שיש פסוק שלישי שאומר "בערב תאכלו מצות" ומכאן החיוב לאכילת המצות רק בערב פסח – ליל הסדר.

(נשלח ע"י שלמה)