- וורטס - https://www.vorts.co.il -

ווארט נפלא על חד גדיא

לכאורה קשה שהרי הגדי צודק במה שעשה והחתול לא צודק ואם כן הכלב צודק שהעניש את החתול במה שעשה והמקל לא צודק והאש צודק המים לא צודק השור צודק השוחט לא צודק המלאך המוות צודק ואם כן נשאלת השאלה שהקב"ה לא צודק?????
אלא הפשט הוא שגדי צודק והחתול אכן לא צודק אבל הכלב לא צודק את החתול כי….. מה אתה מתערב בריב לא שלך????? ואם וכו וכו ואז הקב"ה צודק!!!
הכנס לכאו