למה לא מברכין על סיפור יציאת מצרים

הדפסה הדפסה

החת"ס שואל למה לפני כל ברכה עשה מברכים ברכה ולפני מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים שזה מצוות עשה של "והגדת לבנך" אין מברכין ?
ומיישב א' : דכל המצוות כעין נטילת לולב שופר וכדו' הם מצוות דיש עשייה לאחר הברכה משא"כ סיפור היציאה דהם רק דיבורבעלמא (ועוד שאין שיעור של זמן, אפשר לספר דקה ואפ שלש שעות) אין מברכין על זה
ויישוב ב' : דיש הלכה שגוי שבא לטבול לגרות אינו מברך לפני הטבילה דהרי הוא גוי אלא מברך אחר הטבילה ואם כן ג"כ דעובדי עבודה זרה אנו ובקריאת ההגדה אנו "נטהרים" לאט לאט עד שבסוף ההגדה אנחנו מברכין ברוך אתה ה' אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. (מפי השמועה)
הכנס לכאן

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • פסח מצרים ופסח סדום
  • חודש האביב
  • פסח - פה סח
  • להודות ולהלל - שיעור של הרב משה ליכטנשטיין
  • שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואילו לבן ביקש לעקור את הכל
  • השבתת חמץ
  • דבר תורה לפסח
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.