ראה – כוחה של הבחירה האישית

הדפסה הדפסה

בפתיחת פרשת ראה אומר הכתוב "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". שואלים חז"ל: מדוע פונה משה לעם ישראל בלשון יחיד "ראה"? הרי קריאה זו נעשית לכל עם ישראל כמו שכתוב מיד לאחר מכן "לפניכם" בלשון רבים.
משיב על כך הגאון מוילנא: משה בא ללמד את עם ישראל מוסר השכל החשוב. אל יאמר היחיד, שמיכוון שהרוב הולכים בדרך מסוימת יצטרף גם הוא אליהם בעיניים עצומות בלי לבדוק האם הדרך זו היא טובה. משה אומר לכל יחיד "ראה" עליך מוטלת החובה לבדוק אישית ולבחון האם הדרך שבה הולכים הרבים היא טובה לאו.
ולפי תוצאות הבדיקה תבחר לך את הדרך שבה תלך.

פעמים רבות אנו עושים דברים מכיוון ש"כולם עושים זאת" ומפסיקים לחשוב האם דברים אלו טובים לנו באמת.
אנו צריכים לדעת שיכול להיות שהרוב טועה לפעמים מה שטוב לרוב בני האדם אינו טוב לנו.
לכן כל אדם צריך לבחון ולבדוק האם הדברים שהוא עושה הם חיובים ומתאימים לו ללא השפעות חיצוניות.

(בשם אסף רז)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הפרט משפיע על הכלל
  • איסור אכילת דם, בהלכה ובאגדה
  • "פתוח תפתח"
  • איש כל הישר בעיניו - השראת השכינה היא רק בארץ
  • המקום אשר יבחר ה'
  • מצות השמחה ברגלים
  • "ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך" (יג, טו)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.