קשה שבחורבנין – מתוך "איבה"

הדפסה הדפסה

"איכה ישבה בדד העיר רבתי עם" (איכה א'\א') – שלשה נתנבאו בלשון "איכה", ואנו קורין נבואתם באותו פרק שחל בו תשעה באב: משה, ישעיה וירמיה.

וירמיה, שראה אותם בניוולם, נבואתו קשה מכולם: "איכה ישבה בדד העיר", נוטריקון – "איבה", לרמז שהקשה בחורבנין בא מתוך שנאת חינם… ועל כן, סמך ישעיה יתדות גאולתנו בתיקון עמוד העולם של אברהם אבינו, הלא הוא גמילות חסדים: "ציון במשפט תפדה – ושביה בצדקה"!

(ע"פ מדרשי חז"ל וחת"ם סופר, מתוך "פנינים לשבת")

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • תורת האדם
  • בינו שנות דר ודר
  • "אלה הדברים אשר דיבר משה" – מה רצה משה להשיג בתחילת נאומו הגדול?
  • התזמון הנכון של התוכחה
  • שמוע בין אחיכם
  • נזכרים ונעשים–שיחה לתענית אסתר
  • 'זה אלפיים שנה שאנו ללא בית..'
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.