על משמעותו העיקרית של חודש אלול

הדפסה הדפסה

פרשת השבוע, פרשת "כי תצא" הכוללת את מספר המצוות הגדול ביותר שבפרשיות התורה ואשר יש בה שפע נרחב ומגוון של נושאים ועניינים ראוי לומר עליה "מלאה מצוות כרימון". וראיתי להרה"ג ר' רון אל אהרון שליט"א, דיין ורב יהדות תימן בעיר האבות, באר שבע וגלילותיה שהוסיף באחד ממאמריו כהאיי לישנא: "ממש בימים אלו פרי הרימון מאדים על העצים במלוא כתרו ותפארתו ומומלץ לקטוף אותו כבר היום ולא להמתין כי אח"כ הוא מתליע". והבן. דוגמא אחת מיני רבות הוא פסוק מסוים בפרשתנו ש"מתבלט" מאד משום ששמו המפורש של הקב"ה, קרי: י-ה-ו-ה נמצא בסופי חלק ממילות הפסוק, כדכתיב [דברים כ"ד, ה']: "כי יקח איש אשה חדשה. לא יצא בצבא…נקי יהיה לביתו שנה אחת..". מעצם עובדה חשובה זו האדם למד על חשיבות כינון וייסוד הבית היהודי בדרך ה' באופן הכללי ביותר ובעיקר "על חשיבות תיחזוק הבית היהודי באופן יום יומי" [מדרש גם], ואכמ"ל.

למעלה משבוע ימים אנו נמצאים בחודש אלול המוכר לכל כ"חודש הרחמים והסליחות" ו/או "חודש ההכנה לקראת הימים הנוראים" ו/או "חודש התשובה ותיקון המידות" וכיוצ"ב. אין ספק שכדי להגיע לרמות רוחניות גבוהות שכאלה על האדם לפשפש במעשיו, לבצע "בדק בית", רוחני וגשמי כאחד, ובעיקר לחפש את הדרך הנכונה והנכוחה אשר "יבור לו האדם", לעשות תשובה, לתקן מידותיו "הקלוקלות" ולחזק מידותיו הטובות. רעיון זה נלמד ממהות המילה אלול, כדלקמן: א) עפ"י חז"ל, שמות החודשים בלוח השנה העברי עלו עם ישראל מבבל. כלומר: מקור שמות החודשים הוא בבלי. כגון: אלול (בעברית) הוא אלל (=אולול). ב) התורה מספרת שמשה שלח 12 מרגלים מן המדבר לכנען כשמטרה העיקרית, הייתה: חיפוש, בדיקה, חפירה, נבירה, ריגול ואיסוף אינפורמציה להתכונן טוב יותר לכניסתם לארץ. ושם נאמר: "ויתורו את הארץ". אונקלוס מתרגם "ואלילו ית ארעא". ואם מילת "ויתורו" היא במשמעות של חיפוש, גם מילת "ואלילו" היא במשמעות של חיפוש. שורש מילת "ואלילו" הוא: אלל, בדיוק כמו שורש מילת "אלול". יוצא איפוא שמהותו של חודש אלול הוא בעיקר חיפוש עצמי, בדיקה עצמית וממילא גם הכנה נכונה לתשובה ותיקון המידות. ועל כך מציע הנביא ירמיה [איכה ג', מ']: "נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד י-ה-ו-ה". עד כסא הכבוד.

(נשלח ע"י ד"ר מוטי גולן, להצלחת נכדו צור יגאל גולן)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ואין מושיע לה
  • זכירת מרים
  • שילוח הקן
  • "לא יבא ממזר בקהל ד' גם דור עשירי... לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ד' גם דור עשירי... עד עולם" (כג, ג –ד)
  • מצוות "ביומו תתן שכרו"
  • זכור את אשר עשה לך עמלק - מה עשה?
  • "על קן ציפור יגיעו רחמיך"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.