אל תוסף דבר אלי בדבר הזה

הדפסה הדפסה

שאלה נשאלת מקריאת פסוק זה והיא על איזה דבר מדבר הקב"ה?
פשוטו של מקרא אומר בדבר הכניסה לארץ ישראל אבל מדברי הגאון מוילנא, הקב"ה מתכוין למילותיו של משה "העברה נא בארצך" שהדגש הוא על המילה  "נא"
הכוונה אל תאמר לי  לי שוב את המילה "נא" שהיא מילת שבועה כמו שאמר משה שבקש על מרים אחותו "אל נא רפא נא לה" פעמיים "נא" והקב"ה קיים.
ולכך התכוין הקב"ה אל תאמר לי פעמיים "נא" כי אז אהיה חייב לתת לך להכנס לארץ ישראל ולכן אל תוסף דבר אלי בדבר הזה.

(נשלח ע"י יוסי ירום)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "פחדו בציון חטאים"
  • "לא תוסיפו הביא מנחת שוא, קטורת תועבה" – על אחדות השלם הגדול מסך חלקיו
  • קשה שבחורבנין - מתוך "איבה"
  • תהליך מינוי השופטים
  • התזמון הנכון של התוכחה
  • "יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבא שמה" (א, לח)
  • "אלה הדברים"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.