- וורטס - https://www.vorts.co.il -

ארבע כוסות של יין בליל הסדר

ארבע כוסות משום מה?
רבי יוחנן בן בנייה (נ"ל אם אני זוכר טוב) אומר בגלל ארבע לשונות הגאולה הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הצלתי אתכם מיד עבודתם, גאלתי אתכם בזרוע נטיה ובשפטים גדולים (הוצאתי,הצלתי,גאלתי,לקחתי)
וחכמים אומרי בגלל ארבעת הברכות בליל הסדר (קידוש,ברכת גאולה,ברכת המזון והלל)
ןהמהר"ל אומר בגלל ארבעת האמאות (רבקה,רחל,שרה לאה)

(נשלח ע"י רובי)