מדוע פרעה מפחד מהקולות?

הדפסה הדפסה

"העתירו אל ה' ורב מהיות קולות אלקים וברד ואשלחה אתכם"

מדוע היו קולות במכת הברד ומדוע פרעה כה נרעש מהם ומפרט את רצונו בהפסקתם?
הגמרא בברכות אומרת – "אמר ר' אלכסנדרי אמר ר' יהושע בן לוי: לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומית שלב, שנאמר 'והאלהים עשה שייראו מפניו'".
קולות הרעמים עשויים ליישר את עקמומית ליבו של פרעה, אך הוא עצמו לא רוצה להיות ישר. לכן הקולות מפריעים לו, והוא מבקש ממשה להסיר מעליו את הברד ואת קולותיו המיישרים. הוא חפץ להישאר בעקמימותו.

באותו כיוון ניתן להוסיף שהברד הפריע לפרעה גם משום הנס שהתרחש בו, אש ומים שירדו ביחד, הראו שיש מנהיג לעולם. גם זה מיישר את עקמומיות הלב בקרב הצופים בו, ופרעה מאמין ש"לי יאורי ואני עשיתיני", וזה לא מתאים לו.

(מתוך הספר "דברי מרדכי" של הרב מרדכי אליהו)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "ואיך ישמעני פרעה" – מקצרות רוח לעבודה קשה
  • בלדה לאיש הקטן
  • עוצמתו של משה
  • למען תספר באזני בנך
  • שורש הבחירה
  • מכת הצפרדע ומידת הכעס
  • ברית המילה וברית בין-הבתרים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.