"ולא כליתי את בני ישראל… והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם" (כה, יא –יג)

הדפסה הדפסה

אמרו חז"ל  שפינחס לא היה כהן מתחילה, ורק ע"י מעשה זמרי קיבל בשכרו כהונת עולם, ויש לברר מה הקשר בין מעשה הקנאות לבין הכהונה שאותה קיבל פנחס בשכר מעשהו זה?
הנה הכה"ג עובד עבודתו בבית המקדש, אבל גדולתו היא שהוא מביא את הכפרה לכלל ישראל, הציץ במצחו מכפר, וכן ביום הכיפורים כתוב  "ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם", והכהן הגדול הוא העובד ביום הכיפורים את כל העבודות לכפר על בנ"י, וא"כ פינחס שהועיל במעשה קנאותו שתעצר המגפה, וד' לא כילה את בני ישראל בעקבות קנאו את קנאת ד', לכן זכה ליתן לו גמולו ברית כהונת עולם שזוהי מדה כנגד מדה בזכות שכיפר על כלל ישראל והסיר את חרון האף, זכה לכהונה.

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מהי אהבה, וחשיבותו של השלום (לשבע ברכות)
  • פנחס צאצא של כוהנים ומקבל כהונה
  • פינחס הוא אליהו הנביא
  • "בקנאו את קנאתי בתוכם" – היש קנאה טהורה לדבר?
  • בנות צלפחד וירושת הארץ
  • בנות צלפחד
  • כֵּן בְּנוֹת צְלָפְחָד דֹּבְרֹת?!
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.