"והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ד' ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם… למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי…" (טו, לט –מ)

הדפסה הדפסה

יש לדייק בפרשת ציצית שכן נכפל בה הציווי לקיום המצווה ע"י ראיה זכירה ועשייה, ועוד הרי פירוש המילה ציצית הוא לשון ראיה והבטה כמו שנאמר  "מציץ מן החרכים", וגם פירוש המילה ראיה הוא מלשון הסתכלות והתבוננות אשר פירושו גם ראיית הלב, כמו שכתוב  "ולבי ראה", וע"פ זה נראה לבאר דהסיבה שנכפלו הדברים בתורה היא כדי לרמז שע"י ההסתכלות וההבנה במצוות ד' מגיעים לידי מדרגת וזכרתם את כל מצוות ד' שפירושה, שנזכור את מצוות ד' בכל דרכינו וא"כ התורה רומזת לנו בפרשת ציצית לעשות כל מצווה ומצווה ע"י ראיה וזכירה (היינו ע"י הסתכלות והבנה) ולא כמצות אנשים מלומדה.

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • חטא המרגלים ולקחיו
  • "ותצפנהו שלשה ירחים"
  • "עקב היתה רוח אחרת עמו" – העמדת העם על טעותו
  • "וכן היינו בעיניהם" – על חשיבות ההערכה העצמית
  • שלוחי מצווה
  • "לתור את ארץ כנען"
  • "ועשו להם ציצית"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.