"ואם לא תשמעו לי… להפרכם את בריתי" (כו, יד –טו)

הדפסה הדפסה

כתב רש"י "להפרכם את בריתי – כופר בעיקר, הרי שבע עבירות, הראשונה גוררת השניה וכן עד השביעית, ואלו הן, לא למד, לא עשה, מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את האחרים, כופר במצוות, כופר בעיקר" ואמרו חז"ל  "לעתיד לבא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים, צדיקים נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם כחוט השערה, הללו בוכין והללו בוכין – צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה, ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה", ביאור לדבר – כשהצדיק עומד לפני איזה נסיון של עבירה קלה, הוא רואה לפניו את העבירה הזאת כ"הר", כלומר הוא יודע שזאת רק ההתחלה ועבירה גוררת עבירה, שהרי היום אומר לו כך, ולמחר אומר לו כך, עד שהוא עלול להגיע לשאול תחתית ח"ו. לעומת זאת הרשעים, "נדמה להם כחוט השערה", נראית להם העבירה רק "כחוט השערה", ולא חוששים מהחטא והם אינם יודעים שחטא קטן זה עלול להביאם לשאול תחתית. ועל כך אומר הנביא ישעיה  "הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה".

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ברית הארץ
  • מרובה מידה טובה על מידת פורענות
  • "אם בחוקותי תלכו"
  • השמיעה הרוחנית
  • מחיר ביטול ההסכם
  • מעורבות נפשית בעבודת ה'
  • חורבן שלישי לא יהיה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.