"בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת" (כג, מב)

הדפסה הדפסה

יש לשאול מדוע הפסוק מתחיל בלשון נוכח, "תשבו", ומסיים לבסוף בלשון נסתר, "ישבו"?
ועוד יש להקשות, מה מוסיף הפסוק באומרו "כל האזרח בישראל ישבו בסכת", והרי למי ניתנה מצוות סוכה אם לא לישראל בלבד?
ומתרצים על פי הזוה"ק , שאומר שבכל לילה ולילה באים כל שבעת האושפיזין לבקר את האדם בסוכתו ולראות איך הוא מתנהג, ואם רואים שהוא גם מכניס אורחים ומאכילם על שולחנו אז כולם מברכים אותו, ועל זה אמר דוד  "אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ד' ", לכן בא הכתוב להזהיר שצריך האדם לשבת בסוכה באימה ויראה כעבד לפני רבו ושלא לדבר בסוכה דברים בטלים וליצנות ח"ו, רק בדברי תורה כי מצוות סוכה קדושתה גדולה מאוד, ואם נהגת כן, תזכה שכל שבעת האושפיזין ישבו אתך בסוכה בכל לילה. וכך פירוש הפסוק לפי דברי הזוה"ק: "בסוכות תשבו"  – אתם צריכים לשבת בכבוד וביראה, ולמה, מפני ש"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות"  – אלו האושפיזין והשכינה שמתלווית עימהם, ואם עשית כך אשריך וטוב לך. והאושפיזין נקראים אזרחים, שהרי דוד אמר  "משכיל לאיתן האזרחי" ופירשו חז"ל  שהכוונה היא לאברהם אבינו משום שהיה איתן באמונתו וזרח עליו אור ד', ולפי זה כל האבות וכל הצדיקים נקראים אזרחים.

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ספירת העומר: "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק"
  • תמיד בכהונתו
  • כהן גדול וכהן הדיוט
  • מיהו המקושש?
  • "ממחרת השבת"
  • אמור ואמרת
  • "אמור אל הכהנים בני אהרן" – הזהרת הגדולים על הקטנים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.