"לתור את ארץ כנען"

הדפסה הדפסה

מה היה חטאם של המרגלים?
הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה שישלח אנשים לתור את ארץ כנען, ואף נקב בשמותם שנאמר: "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל" (במדבר יג', ב')
"וישלח אותם משה ממדבר פארן על פי ה' כולם אנשים ראשי בני ישראל המה" (במדבר יג'. ג')

נשאלת השאלה, כך שולחים מרגלים לרגל את הארץ? 12 איש, שמסתובים בכל הארץ במשך 40 יום לאורכה ולרוחבה, ונושאים עמם ענבים ותאנים, לבושים בלבוש שונה, מדברים בשפה שונה, משלחת כזו לא באמת ניתנת להסוואה!
אם מטרת הריגול הינה מציאת שטחים שולטים, ברור מקומות מסתור, והכנת אסטרטגיית מלחמה -היו צריכים לשלוח אנשים המלומדים במלחמה, ולא את ראשי העדה ראשי בני ישראל…. ועוד, למה משתמשת התורה במונח "לתור" את הארץ? על פי הלשון השגורה בפינו משמעות המילה הינה "סיור", "טיול".. אם נבחן את המונח הזה בשאר הכתובים ניתן למצוא לו פירושים נוספים:
" ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות". (יחזקאל כ.ו) תרתי-בחרתי להם.
בסוף הפרשה שלנו משתמשת שוב התורה במונח "לתור", הפעם בציווי "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם" (במדבר טו. לט) תתורו משמעו ללכת אחר תאוות הלב.
מפרש יונתן בן עוזיאל "ולא תסטון למטעי בתר הרהור לבכון". הפועל לתור הינו לסטות מן הדרך הנכונה לדרך של תאוות!

לאור כל הדברים הנ"ל יוצא שלא חטאו המרגלים! זה בדיוק מה שהם עשו! הם הסתובבו בארץ ותרו אותה והלכו אחר ליבם, כמו שציווה אותם ה'. מה לעשות שלבם אמר להם שהארץ מסוכנת ולא ניתנת להשגה, כי יש בה ענקים…

אלא יש להסביר:
מה שנתבקשו המרגלים לעשות הוא באמת לא למצוא מטמונים או דרכים לחפור את הארץ! הם לא נדרשו לתכנן כיצד לכבוש את הארץ- בשביל כיבוש הארץ יש לעם ישראל את ה', הוא לא צריך עזרה… כל מטרת שליחת המרגלים הייתה בשביל ש"יתורו" את הארץ, שיראו כמה היא טובה ושמנה, שייראו איזו ארץ טובה הקדוש ברוך הוא בחר לעם ישראל- ויבואו גם הם לבחור בה!

מסביר קהלת, תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי וליבי נוהג בחכמה". (ב.ג)
תרים משמעו מחפשים. החיפוש נעשה בלב, הוא דבר רוחני.אם הלב שלך נקי אזי המציאות שאתה רואה היא טובה ויפה ואם הלב שלך פגום אז המציאות שאתה רואה פגומה! הכל הולך אחר הלב, שנאמר לב חומד עיניים רואות ומתאוות, ומי שהולך אחרי לבו ותאותו הוא זונה מתחת עבודת אלוקיו.
זהו חטא המרגלים! הם ראו מה שרצו לראות, הם הלכו שולל אחר חמדת ליבם. הם פחדו והיו קטנים בעיני עצמם, וכן היו בעיני יושבי הארץ, כפי שמעידים המרגלים בעצמם.
התרים היו צריכים לקום וללכת אחרי ליבם בתנאי שיהיה ליבם נקי מאינטרסים ולא שטוף תאוות לכן נבחרו נשיאי העדה ואנשי שם- בתקווה שליבם יהיה נקי מאינטרסים ויראו את יופיה של הארץ וטובה! וגם הם יבחרו בארץ בעצמם!
התיקון לחטא זה הוא שאנחנו "נתור" את הארץ והפעם נבחר בא ונרצה בא!!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "מה אתה רואה?"
  • "וכן היינו בעיניהם" – על חשיבות ההערכה העצמית
  • המרגלים ששלח יהושע
  • "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ד' ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם... למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי..." (טו, לט –מ)
  • מחתות החטאים - ציפוי למזבח
  • "ותצפנהו שלשה ירחים"
  • המרגלים והמעפילים
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.