"ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ד' את משה" (לח, כב)

הדפסה הדפסה

אומר רש"י: כתוב "אשר צוה ד' את משה" ולא "אשר צווה אותו משה", אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני, כי משה צוה לבצלאל לעשות כלים תחילה ואח"כ משכן וכו'. אמר לו משה, בצל א-ל היית? כי בודאי כך צוה לי הקב"ה וכן עשה, המשכן תחילה ואח"כ עשה כלים.
וקשה, מדוע ציוה משה לבצלאל היפך ציווי ד', שאמר משה לבצלאל לעשות ארון ואחר כך משכן, ולא כמו שד' ציווה?
עונה על שאלה זאת בעל ה"ואד יעלה":
נאמר (לא, ג) "ואמלא אותו רוח אלקים, בחכמה ובתבונה" (כך הבטיח הקב"ה על בצלאל), משה רצה לנסות את בצלאל לראות אם כבר קיבל חכמתו מאת ד' או לא, ולכן אמר משה לבצלאל היפך מציווי ד', אך בצלאל לא עשה כדברי משה ואז הבין משה שכבר קיים ד' דבריו ומילא אותו רוח חכמה, וזה מה שכתב רש"י "אמר לו משה לבצלאל, בצל א-ל היית?" "היית" דוקא, שמשה הבין ממעשה בצלאל שבצלאל כבר היה אז בצל א-ל.

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • עם ישראל ולימוד התורה
  • הקמת המשכן ע"י משה
  • חכמת לב
  • ועשו להם מקדש ושכנתי בתוכו: לביאור כפילות פרשיות המשכן
  • משה - הכהן הראשון
  • בין הר סיני לאהל מועד
  • חשבונו של משה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.