אהבת ישראל ומשלוח מנות

"אהבה" בגימ' 13 וגם "אחד" (מלשון אחדות) בגימ' 13 וביחד הם מצטרפים לגימ' של שם הוי'ה ב"ה (26) באופן שמלמד על שנים ממגמותיו הבולטות והחשובות שהוא מנסה להוביל ולהשריש בעולם, ומטרת עמלק לעומת זאת היא לזרוע שנאה בקרב העם שהיא ההיפך מאהבה, וליצור פילוג שהוא ההיפך מאחדות וגם להוריד את האמונה בבורא עולם, וניתן לראות איך המצוות בפורים באות לתקן את שלושת הפגמים האלה.

ובתוך כך המטרה העיקרית של מצות משלוח מנות היא ליצור קירוב לבבות ואחדות בעם, ולכן המהודר ביותר שיתן משלוח מנות דוקא לאדם שיחסיו איתו עלו על שרטון כדי להחזיר את השלום ביניהם.

וחשבתי בעה"י לומר שמצד האמת הפנימית כל נשמות ישראל מחוברות זו לזו ויש ביניהן אהבה ואחדות, וכשהאדם נותן משלוח מנות דוקא למי שהוא רוצה להשכין איתו שלום, זה מוכיח שמצד האמת הפנימית יש ביניהם אהבה ואחדות אע"פ שמבט שטחי מהצד יכול להטעות ולעשות רושם שיש ביניהם שנאה ופילוג, אלא שכל מה שהקשר ביניהם עלה על שרטון זה רק מצד היצר הרע שהצליח לסכסך ביניהם באופן נקודתי, ומשלוח המנות בא לחשוף את היחס האמיתי בין השנים שהוא של אהבה ואחדות, ולהחזיר את הסדר על כנו.

כשם שהמשנה כותבת על אהרן הכהן שהיה "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות א, יב), וכשהוא היה אומר לכל אחד משני הצדדים שרבו ביניהם שהצד השני מצטער על כך שרבתם וכואב לו מאוד על כך אע"פ שהוא לא שמע זאת מפיו, לא אומרים שהוא שיקר אלא שינה מפני השלום, כשההיתר לעשות כן נלמד מדברי הקב"ה לאברהם אבינו אודות הצחוק של שרה שנבע מגילה ולא מגילו כפי שהיה בפועל, מאחר ועיקר האדם זאת הנשמה האלוקית שבקרבו וכל מה שאותם שנים רבו ביניהם זה מצד היצר הרע שהצליח לסכסכך ביניהם באופן נקודתי אלא שלנשמה של כל אחד מהם באמת כואב מאותה מריבה וזה מצער אותה מאוד, ואם האדם לא מרגיש בכך זה מפאת היצר הרע שמעצים בקרבו את תחושות הכעס והנקמה שמקשות עליו להרגיש בקול שבוקע מנשמתו ששואפת לאהבה, אחוה, שלום ורעות בתוך כל עם ישראל, וכאשר אמר להם את הדברים האלה לא רק שלא שיקר אלא חשף את האמת לאמיתה ברבדים העמוקים ביותר שלה.

(ברוך עינב)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הדור קבלוה בימי אסתר
  • מה הקשר בין מצות שילוח הקן למגילת אסתר?
  • "מצא אישה מצא טוב" או "מוצא אני מר ממות את האישה"
  • גילוי ההסתר של מגילת אסתר
  • רק שמחה
  • "כדורגל משחקים תשעים דקות"
  • ולילה ולא דומיה לי – למשמעות קריאת המגילה בלילה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.