"ד' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד, יד)

הדפסה הדפסה

אומרת המכילתא: לא בשעה זו בלבד ילחם לכם, אלא לעולם ילחם כנגדן של אויביכם.
מבאר ה"משך חכמה" מכילתא זו, שכעת באו בנ"י בטענה ובתשובה ניצחת לד' "למה הוציא אותנו ממצרים?!" ועל זה צריך ד' מן הדין ללחום בעדם ולגאלם, אבל במקרה שלא תהיה להם טענה כזו נגד ד', לכאורה לא ילחם בעדם ויגאלם, בגלל דבר זה בא ד' ואמר אף שבשעה שלא יהיה לכם שום טענה עלי (כמו בימי סיסרא וכו'), גם אז אלחם באויבכם, וזה שאמר הכתוב "ד' ילחם לכם" גם בשעה שאתם תחרישון – שלא תהיה לכם שום תביעה על ד'.

 

(נשלח ע"י מאור צוברי)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • פרשת "בשלח" - יציאת מצרים
  • "דרך ארץ פלשתים" מול "דרך המדבר ים-סוף" – מקור האיסור לשוב מצרימה ומשמעותו
  • שבת שירה
  • עד מתי מאנתם לשמור מצוותי ותורותי?
  • גימטריה להוצאת עצמות יוסף ממצרים
  • משה ועצמות יוסף
  • "ותצאן כל הנשים אחריה"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.