ויפן כה וכה- מאיפה יש לנסיך מצרי רוח הקודש?

" ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול." (שמות ב. יב)

אותו זמן שמשה רבנו יוצא לראות בסבלותם של אחיו העברים, הוא למעשה נסיך מצרי, שגדל בארמון פרעה במצרים. לכאורה, בלי ידע אמיתי על מורשת אבותיו היהודים, וניתן גם להניח, בלי הכרה בבורא עולם. אז מהיכן היו לו למשה הכוחות לראות ברוח הקודש עד סוף כל הדורות שלא יצא מהמצרי שהרג שום איש? מפרש רש"י: "שאין איש עתיד לצאת ממנו שהתגייר". לאחר מכן, כשהיה משה רועה צאן יתרו, נגלה אליו ה' בסנה. במה זכה משה שלא זכו אחרים? במה הוא יותר מיוחד מכולם, שיש לו רוח הקודש עוד לפני שהוא מכיר את עצמו ואת מקורו? מה העבודה שעבד משה אשר בגינה הגיעה לו המעלה הזו, אשר רבים וטובים במהלך כל ההיסטוריה לא זכו להגיע אליה?

אלא, התשובה המאכזבת היא, שהוא לא באמת התאמץ להשיג את המעלה הגדולה הזו, אשר ניתנה לו. הוא פשוט ירד לעולם הזה עם הכוח והגדולה הזו. כפי שמעידה התורה, "ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים." (שמות ב. ב) מסביר רש"י: "כשנולד נתמלא הבית כולו אורה". מסביר הכלי יקר: "כי הוא הגואל המוציאם מאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה". כפי שנאמר בסוטה יב. שהייתה מרים מתנבאת, עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל.
יוצא מתוך הדברים הנ"ל, שגדולתו של משה לא נבעה מעלייה שלו ועבודה קשה, עד שהגיע לרום המעלות, אלא הייתה גדלות מולדת, פשוט נשמה ענקית שירדה לעולם לגאולת ישראל.

יגיד האדם הקטן והפשוט, זה אכן מאכזב! זו הסיבה למה אני לא צדיק כמו משה רבנו -הוא נולד צדיק וענק, ואני נולדתי קטן ועלוב, מה אני אעשה….
אך אין הדברים נכונים! אכן, למדרגת משה רבינו כנראה בודדים יכולים להגיע, אבל למדרגתם הם עצמם- הם מחויבים להגיע! כמו שאומר זושא מאנפולי: "בעולם הבא לא ישאלוני מדוע לא היית משה רבנו, אלא ישאלוני מדוע לא היית זושא!".

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • "קומי אורי כי בא אורך"
  • "רווחת הגלות"
  • חיים של עבודת-פרך
  • מעט על ראשית מעשיו של משה
  • אין דבר העומד בפני הרצון
  • אהיה אשר אהיה
  • "ואומר לך בדמייך חיי"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.