מה זה משנה אם נמצא חן בעיני מצרים…?


"ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי חפץ וכלי זהב ושמלות ושמתם על ביניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים". (שמות ג. כא-כב)

למה צריך שנמצא חן בעיני מצרים? יכל הקדוש ברוך הוא לתת לנו את רכושם באונס ולא מרצון. כמו שגרם הקב"ה לשלח את ישראל באונס, מפחד ושלא לרצונם- ככה גם יכל הקדוש ברוך הוא לתת לנו את רכושם באונס! למה צריך שנמצא חן בעיניהם?

אלא, כלל גדול מלמדת אותנו התורה הקדושה, זה לא מספיק שאדם מקבל מאתך משהו-השאלה גם מה הרגש המתלווה לקבלה הזו. אם אדם מקבל משהו בפנים חמוצות, משהו בנתינה נפגע, ומשהו בקבלה נפגם וחסר. לא רצה הקדוש ברוך הוא שיסבלו ישראל מקבלה חלקית וחסרה של רכוש מצרים, אלא רצה שגם הנתינה וגם הקבלה היו בסבר פנים יפות- על מנת שיוכלו בני ישראל להנות מרכוש זה בלי נקיפות מצפון, בלי הרגשה רעה, ובלי רוחניות רעה שתשרה על החפצים.

לכן נאמר "ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים". יש לנו ללמוד מכאן את חשיבות הנתינה בסבר פנים יפות. אם כבר אתה נותן משהו לחברך, משאיל לו, עוזר לו, עשה זאת בלב שלם ובנפש חפצה. הנתינה שלך תהיה גדולה יותר, ההנאה שלו תהיה גדולה יותר- והשכר שלך בהתאם!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • מעט על ראשית מעשיו של משה
  • מאבק הזהות של משה – איזה ילד לא נימול, ומדוע?
  • ויאמינו בה' ובמשה עבדו
  • נשיאה בעול
  • התרופה היחידה נגד היצר הרע
  • גאולה שלא בדרך הטבע
  • "ואומר לך בדמייך חיי"
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.