תנו לכם מופת

"ויאמר ה' אל משה ואל אהרון לאמר, כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרון קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין" (שמות ז. ח-ט)

לא מובן, אם פרעה ירצה לראות אות או מופת בדבר מהימנותם של משה ואהרון, או מופת בדבר הבנת גודלו של משלחם -הקדוש ברוך הוא, היה צריך הפסוק להיות כתוב בצורה שונה. "תנו לי מופת" , למה נאמר "תנו לכם מופת"? הלא פרעה הוא זה המבקש את ההוכחה….

אלא, באמת, המופת והאות הינם בשביל משה, אהרון ובני ישראל, ולא בשביל פרעה.
בפרשת שמות הקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה. הוא נותן לו שתי אותות, המטה הנהפך לנחש, וכן ידו של משה הנהפכת מצורעת לאחר ששם אותה בחיכו.
אומר ה' למשה: "והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות הראשון ויאמינו ולקול האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעון לקולך ולקחת ממימי היאור ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור והיו לדם ביבשת". (שמות ד. ח-ט)
לא נאמר שאהרון צריך לעשות שום אות או מופת, הכל לכאורה צריך להעשות על ידי משה!

לאחר שמשה פוגש את אהרון, אהרון -ולא משה, הוא זה שעושה את האותות בפני העם שנאמר: "וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר ה' אל משה, ויעש האותות לעיני העם ויאמן העם. וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל, וכי ראה את עניים ויקדו וישתחוו" ( שמות ד. ל-לא)
בעוד שכאשר רואה פרעה את המופת שעושה אהרון עם המטה אשר הופך לתנין- הוא לא מתרגש… שנאמר: "ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דיבר ה" ( שמות ז. יג)
ואז מדייקת התורה ואומרת "ויאמר ה' אל משה לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך". דווקא מטה משה אשר נהפך לנחש, ולא לתניין! ואף אומר לו ה: "כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה', הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם… ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרון קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים". האיום הוא במטה של משה- אשר נהפך לנחש, ואילו הביצוע בפועל הוא במטה אהרון…. לא מובן….
כמה מטות היו? ומה ההבדל בין מטה אהרון אשר נהפך לתנין, ובין מטה משה אשר נהפך לנחש? למה הציווי הוא למשה לנטות ידו, בעוד שבפועל אהרון נטה את ידו?
יש לפרש כי אהרון הוא ידא אריכתא של משה. במציאות, פה בעולם, אהרון פועל, ולכן הוא מבצע בפועל את הדיבור וכן את המעשה. ואילו משה תפקידו להוריד את דבר ה' למציאות. וגם תפקידו של אהרון הוא להיות לפה למשה שנאמר: "ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לפה ואת תהיה לו לאלוהים" ( שמות ד. טז)
וגם ה' אומר למשה: "ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות". (ד. יז)
יוצא שהציווי של ה' הוא כי משה יבצע את האותות, ואילו בפועל מי שביצע את האותות היה אהרון.
כאשר מגיעים משה ואהרון לפרעה, הם אומרים לו את דברי ה'- "שלח את עמי" אך הם לא מבצעים שום אות או מופת לפני פרעה…. אם האותות נועדו להוכיח את כוחו של הקדוש ברוך הוא, לכאורה, כאשר שואל פרעה "מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל", היו משה ואהרון צריכים לעשות את המופתים המוכיחים מה כוחו של ה'! ואילו בפועל, משה ואהרון לא עושים שום אות או מופת….
זו הוכחה כי האותות והמופתים לא נעשו לשכנע את פרעה אלא נועדו למשה אהרון ועם ישראל!

מיד לאחר בקשת משה ואהרון, לשחרר את עם ישראל, מכביד פרעה את עול השיעבוד ומצמצם את התבן שניתן לעבדים, אך לא את כמות הלבנים אשר נדרשת מהם. ניתן להניח, שכל ההרעה הזו נעשתה לעם ישראל לא בהינף יד, ועבר זמן עד שבפועל חלחלה ההוראה של פרעה לשטח. רק כאשר עם ישראל ושוטריו למדו להבין כי מצבם הורע עקב בקשת משה ואהרון -כאשר פוגשים שוטרי בני ישראל את משה ואהרון יוצאים מאת פרעה. (כנראה שמדובר בביקור שני של משה ואהרון אצל פרעה ולא בביקורם הראשון). ואז, כאשר המציאות משתנה והמצב הורע- יש צורך בשינוי מציאות -אז נכנס אהרון לפעולה! אומרת התורה בפרשת וירא:
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרון לאמר, כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרון קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין" (שמות ז. ח-ט) למה דווקא "לכם מופת"?
היה צריך לבקש פרעה "תנו לי מופת".
ולמה אהרון צריך לתת את המופת? תפקידו להיות לפה, לא?
ולמה המטה "יהי לתנין"? לא אמור להיות נחש?
האם ישנו יותר ממטה אחד?
האבן עזרא מפרש שהוא מטה משה שנתנו לו. ז"א מטה אחד.
אבל הכלי יקר מפרש: "ותדע ותבין כי משה היה רועה ומנהיג לישראל במטה עוזו כאשר ינהג הרועה את עדרו, והיה שר ומושל גם על פרעה. אבל אהרון, לא היה מושל כי אם על פרעה ועמו לבד, על כן ציוה ה', שלפני ישראל ישליך משה מטה שלו ויהי לנחש עלי דרך, לפרעה ולכל עמו, הנושך עקבי סוס ויפל רכבו אחור. רמז לסוס מצרים ורוכבו…..אבל לא ראינו שום מופת שאהרון יהיה רודה ומושל בפרעה וכל עמו. על כן ציווה ה' להשליך מטהו של אהרון לפני פרעה ויהי לתנין שחמתו גדול מחמת סתם נחש. כי בזה הורה שגם אהרון יהיה רודה ומושל בפרעה שנקרא תנין. …אבל מטהו של אהרון שפעל כנגד פרעה לבד נהפך לתנין-כדי לבטל כוחו של פרעה שנמשל לתנים כאמור".

לסיכום, המופתים הם לעם ישראל ולא לפרעה!
משה מוריד את דבר ה' לעולם, ואילו אהרון פועל במציאות כדבר ה' אל משה.
כמה מטות יש? תיקו.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • נשיאה בעול
  • משעבוד לידיעה
  • התרופה היחידה נגד היצר הרע
  • בחירתו של משה
  • ויפן כה וכה- מאיפה יש לנסיך מצרי רוח הקודש?
  • מאבק הזהות של משה
  • "וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ" (א, יב)
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.