ויוסף הורד מצרימה

"וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא, הכתונת בנך היא אם לא? ויכירה ויאמר, כתונת בני, חיה רעה אכלתהו, טרוף טרף יוסף". (בראשית לז לב)

לחטוא ולהתאכזר כלפי יוסף, ואף למכור אותו ולרצות להרוג אותו -עוד יש הסבר לומר שהיה "רודף" וכו'. אבל, לחטוא ולשקר ליעקב הצדיק, לאבא שלהם, ולתת לו להבין שיוסף נטרף- זה כבר לא מובן איך עשו זאת האחים הקדושים? השבטים הקדושים, כולם, רואים את צערו הכבד של יעקב, אשר מתאבל על בנו יוסף ימים רבים, וממאן להתנחם, ואף אחד לא מגלה לו…למה?
ה' לא מגלה ליעקב למרות צערו הרב- למה?
יצחק אביו לא מגלה לו…למה?

את זאת פרשו כבר המפרשים שהסבירו כי השביעו האחים בשבועתם גם את הקדוש ברוך הוא, ואמרו שלא יגלו ליעקב. ואף יצחק אמר אם הקדוש ברוך הוא לא מגלה לו שאמר איך אגלה? והקדוש ברוך הוא לא רוצה לגלות לו!
ניתן גם להסביר, שהאחים לא גילו לו כי פחדו מתגובתו וההשלכות של המעשה אשר עשו.
אז אל תגלה! אבל תיקח את עצמך, ותלך לחפש אותו! ותחזיר אותו לאבא שלו! וזו תהיה כפרה על המעשה הרע אשר עשית!למה אף אחד לא עושה זאת? בטח שלא שיערו את סיבלו של יעקב, ובוודאי לו יכלו, היו מחזרים את הגלגל אחורה, ובכל זאת, אף אחד לא קם ועושה משהו!!! ולא תאמר שהיו חסרי אונים או שלא הצטערו על המעשה- אנחנו יודעים שהאחים חזרו בהם מן המעשה והקפידו על יהודה- שהיה עליו למנוע מהם בתור מנהיג והיו מקשיבים לו! שנאמר "וירד יהודה מאת אחיו", כמו שאומר רש"י, כועסים על יהודה ומורידים אותו מגדולתו- אבל לא עושים כלום על מנת להשיב את יוסף!!…

נאמר על ראובן, "וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו, וישוב אל אחיו ויאמר, הילד איננו- ואני אנה אני בא?". אנה אני בא מסביר רש"י: "אנה אברח מצערו של אבא" -מכאן למדים שגם ראובן מבין ופוחד את מצערו הגדול של אביו! אז מה הבעיה? תרוץ אחרי השיירה, תשיג אותה, ותחזיר את אחיך לאבא שלו! במקום זאת, לא עושה כלום! למה? האחים הגיבורים שיכלו להחריב את מצרים, כפי שמבואר במדרש, לא עושים שום דבר להחזיר את הגלגל אחורה! למה?

התשובה לשאלות אלו היא, כפי שמעיד הכתוב: "ויוסף הורד מצרימה", מסביר הדעת וזקנים: "הורד- ירד לא נאמר אלא הורד, לקיים גזירת המקום לגלגל הדבר להוריד אבותינו למצרים. משל הפרה שרצו להכניסה למקולין ולא רצתה, מה עשו, לקחו וולדה והכניסוהו לשם בפניה, אף היא רצתה מיד ונכנסה אחריו. כך כשהורד יוסף נכנסו אחיו לקיים גזרת המקום ברוך הוא". יוצא מתוך הדברים, שהבינו כולם שגזרת ה' היא! ולמרות שלא הבינו כיצד יתגלגלו הדברים, הבינו שהכל מדוייק מאת ה'. ולכן לא עשו יותר ממה שעשו. ראובן הגיע להציל את יוסף מהבור, את ההשתדלות הוא עשה, אך ברגע שראה שהוא איננו, לא רץ ועשה השתדלות נוספת, כי הבין שמשמים לא סייעו בידו.
וכן האחים, כועסים על יהודה שלא עצר אותם, אבל לא עושים יותר מזה להשיב את יוסף. לא רצים אחרי השיירה, ואף לא יורדים למצרים לחפשו- משום שמבינים שמאת ה' יצא הדבר.
יצחק לא מגלה לבנו יעקב משום שמבין שמשמים פועלים להסתיר את הדבר.

מתי האחים הקדושים מחלצים חושים ופועלים להשיב את יוסף? לכאורה במקום לא קשור בכלל- מתי שיש רעב בכל הארץ. רק במצרים יש שבר-או אז, האחים מבינים שהגיע הזמן לפדות את יוסף! מה הקשר? כאשר הם מקבלים אות משמיים שעכשיו הגיע הזמן להשיב את יוסף. מהו הסימן? רעב, שנאמר: "וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים". מסביר רש"י "ולא כתב בני יעקב, מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ונתנו ליבם להתנהג עמו באחווה ולפדותו בכל סכום שיפסיקו עליהם".

כאשר ה' מביא רעב על הארץ, ובכל הארצות שורר הרעב חוץ ממצרים, או אז זהו סימן מובהק שהגיע הזמן לרדת למצרים, ולהשיב את יוסף! ולכן נקראים השבטים "אחי יוסף" שלא סרו מהאחווה וקיבלו על עצמם אפילו להרג עליו!!

(טל יקותיאלי. לע"נ מור אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • הנהגה ישרה והנהגה פתלתלה
  • מעמק חברון לעמק דותן - בעקבות יוסף ובעקבות המדרש
  • "וימאן להתנחם"
  • כיבוד אב של יוסף
  • פרשת וישב - לקחת אחריות
  • אפלית יוסף וגלות מצרים
  • הבלגה בעת הצורך
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.