נראה מה יהיו חלומותיו!

"ויראו אותו מרחוק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא. ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתהו, ונראה מה יהיו חלומותיו" (בראשית לז. יח-כ)

איך אפשר לחשוב על השבטים הקדושים שהגיעו לשפלות כזו לרצוח את אחיהם הצדיק יוסף? איך ניתן בכלל לתאר את השנאה והקנאה שרחשו לו עד שהבאתם לרצות לחסל את יוסף- בגלל חלומות שחלם!!!! זו התנהגות הראויה למאפיונרים -ואילו אנחנו מדברים על צדיקים וקדושים- בני יעקב אבינו אשר מטתו שלמה! וכל בניו צדיקים- זה לא מסתדר!!!

אלא, לדעתי, יש לפרש, כי באמת חשבו האחים, שיוסף רוצה ברעתם. ידעו שהוא מוציא את דיבתם רעה אל אביהם, על מנת שיפריש אותם מעם ישראל, וזרעו של יעקב ימשיך רק מיוסף! מזה הם פחדו, ואת זה הם סברו שיוסף עושה. מבחינתם היה לו דין "רודף", ובתור שכזה, הם ישבו לדון, ודנו את דינו, ונמצא חייב מיתה! אבל עדיין, לא מובן באיזו קלות אחים אפילו דנים את אחיהם למיתה, קל וחומר ביצוע בפועל גזר דין של מיתה..
יש להסביר, שלאחר החלום השני, שבו עולה יוסף למלכות, והם- האחים משתחווים לו, התערער בטחונם בצדקתם. הם יודעים בוודאות שהם צדיקים, זה דבר פשוט ומוחלט מבחינתם. הם יודעים שיוסף רודף אותם, ומוציא את דיבתם רעה, ורוצה לגדוע אותם מעם ישראל, גם זה ודאי,פשוט, ומוחלט מבחינתם. הבעיה היא, שיש חלום שלא מסתדר עם המציאות הברורה הזו. אם יוסף "רודף", אזי אין מצב שחלומו לעלות לגדולה ושאביו ואחיו ישתחוו לו יתקיים, הלא בן מוות הוא. מצד שני, החלום על הירח והכוכבים שחלם יוסף עומד בזכות עצמו, וכולם הבינו שהחלום מגיע משמיים, ואפילו אביו "שמר את הדבר". לכן החליטו האחים לעשות ניסוי! הם אמרו, לא יתכן שהמציאות תישאר לא ברורה הם חתרו להגיע להכרעה ולהבין היכן מונח יוסף, האם בן מוות הוא או לחלופין מלך הוא.

נראה לי שזה הרבה יותר מסתבר להגיד מאשר פשט המקרא, שהאחים מתכננים לרצוח את אחיהם יוסף על חלום שחלם ושלכן אומר הפסוק "ויראו אותו מרחוק", אמרו, לפני שיגיע זמנו למלוך "נהרוג אותו" "בטרם יקרב אליהם", בטרם יגיע למלוכה. אם אנחנו טועים והוא צדיק, הרי לא ימות- כי מן השמיים יעזרו לו. כפי המפורש בחלומו, גרמי השמיים והמזלות בעזרו! ואם הוא רשע ו"רודף" אזי הוא חייב מיתה וממה נפשך ימות – אבל לא אנחנו הרגנו אותו, אלא מעשיו הרעים שעשה- הם גרמו לו שנאמר "חיה רעה אכלתהו" ולא אנחנו! וכל זאת נעשה על מנת לבדוק אחת ולתמיד מה יהיו חלומותיו. לא מתוך נקמנות וקנאה חס ושלום אלא לשם חקר האמת!

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • בחירתו החופשית של יוסף
  • "רוגזו של יוסף"
  • אפלית יוסף וגלות מצרים
  • עשרת הרוגי מלכות ומכירת יוסף
  • הוי דן לכף זכות
  • ההבדל שבין יין לשמן
  • פשר החלומות, כבוד ואחריות
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.