ההבדל בין שנאה לקנאה

מה יש לקנא על חלום יוסף? אפשר לכעוס אבל מה הקשר לקנאה? יוסף חולם חלום בו אלומתו קמה וגם ניצבה והאלומות מסתובבות סביבה ומקיפות אותה ומשתחוות. שנאמר "והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם ניצבה והנה תסובנה אלומותכם ותשתחוונה לאלומתי" (בראשית לז.ז)

מסביר רמב"ן: "עניין החלום באלומות כי הראוהו שעל ידי אלומות ותבואה- ישתחוו לו".
בהמשך, חולם יוסף חלום נוסף: "ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי" (שם ט)
גם פה, עניין החלום בכוכבים בשמש ובגרמי שמים בא להראות לו שעל ידי המזל יגלגלו את הדבר משמיים- שיגיע לתכליתו למלוך! שידוע, שכוכבים מסמלים את המזלות שנאמר: "דרך כוכב מיעקב" מפרש רש"י – יקום מזל. לכן קינאו האחים ביוסף- כי הבינו שצריך הדבר להתקיים. אחרת, לא מובן למה לקנא באחיך על חלום שחלם…

מסביר אור החיים הקדוש "ויקנאו בו אחיו- בחלום זה הסירו הספק שהיה להם בחלום הראשון שבא החלום לסיבת מחשבותיו כי וודאי שלא חשב, ולא עלה על דעתו להשתרר על אביו, ואין זה אלא הודעת דבר משמים- ולזה נכנס בהם קנאה"

קנאה יש לאדם על חברו, על שום דבר שיש לחברו- ואין לו. כך גם אחי יוסף קינאו בו על מעמדו ועל מלכותו העתידה.
נשאלת השאלה: בתחילת הפרשה מסופר על כותונת הפסים שעשה יעקב ליוסף. במקום שיקנאו בו אחיו- הם שונאים אותו…שנאמר "וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום". זה המצב הנתון עוד מלפני החלומות, הם כבר שונאים את יוסף. והנה החלום הראשון מגביר את השנאה! ואילו החלום השני גורם להם לקנא.

כפי שאמרנו, קנאה באה לאדם על דבר שיש לחברו, והוא חושק בו. מעידה התורה, שהאחים לא קנאו ביוסף על אהבתו היתרה של אביו אליו, ואף לא בכתונת הפסים שעשה לו- לא קנאו, אלא שנאו!!
ואילו בחלום השני, חלומות שווא ידברו", הם מקנאים. בתחילה שנאו את יוסף על אהבתו היתירה של אביהם לו, וכן על כתונת פסים אשר עשה לו אביו. וכן בחלום הראשון הוסיפו עוד שנוא אותו – ועדיין לא מוזכרת קנאה. הקנאה מגיעה רק בחלום השני, שלכאורה מופרך על ידי יעקב: "הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה, ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר".

מתי מתגלה שנאה באדם כלפי חברו? כאשר האדם מגלה בחבירו את מה שהוא פוחד ממנו בתוכו! ממה פחדו האחים שעורר אצלם שנאה גדולה יוסף? הם פחדו שגם בזרעו של יעקב יהיה בירור מי טוב- פרי, ומי קליפה -רע. כמו אצל אברהם אבינו עליו השלום, ישמעאל =קליפה = רע, יצחק= פרי =טוב. וכן אצל יצחק אבינו עליו השלום, עשו= קליפה =רע, יעקב= פרי= טוב.
חשבו, ופחדו השבטים שאולי גם בזרעו של יעקב יהיו ברורים, אשר יפלטו הצידה, כמו שנפלטו עשו וישמעאל, מבחינת קליפה, וחששו שזה יהיה כל אחד מהם. הם היו בני השפחות, ובני האישה השנואה -לאה…לכן, כאשר יעקב אוהב את יוסף ונותן לו כותונת פסים הם לא מקנאים בו- הם שונאים אותו- הנה מה שהם פוחדים ממנו הולך ומתגשם! יעקב מעביר את השרביט ליוסף, ואנחנו, שאר השבטים, בחינת קליפה, ועתידים להיפלט! ולכן גם בחלום הראשון, כאשר עדיין אין הכרעה, ונראה שזה לא יותר מסתם חלום, הם מוסיפים שנאה כי חשבו שהחלום בא מצד גדלות וגאוות יוסף על אחיו.
גם באהבתו היתרה של יעקב את יוסף הם חוששים שהנה מתגשם פחדם- ולכן הם שונאים.

לא כן החלום השני, בו מבואר, ללא כל צל של ספק, כי החלום עומד להתגשם, והוא מגיע משמיים- ולא מדעתו של יוסף. כפי שמסביר אור החיים הקדוש. או אז, בנוסף לשנאתם של האחים את יוסף הם גם מקנאים בו- על הטוב שיש לו! שיגיע ללא ספק.

(טל יקותיאלי. לע"נ מו"ר אבי גד בן אסתר הכ"מ)

דברי תורה נוספים בקטגוריות של דבר תורה זה
  • ''וירד יהודה''
  • אסון או נס?
  • הבלגה בעת הצורך
  • מלוכה וענווה
  • מידת הבטחון, ויוסף
  • "ונראה מה יהיו חלומותיו"
  • הנהגה ישרה והנהגה פתלתלה
  • https://www.vorts.co.il/wp-content/uploads/MagenDavidS1-e1367510016159.jpg לחצו כאן כדי להוריד את המודעה של וורטס! (230KB)
    רוצים לעזור? הורידו את הקובץ, הדפיסו ותלו על לוח מודעות ציבורי ליד בית הכנסת או בית הספר במקום מגוריכם, ועזרו לנו להפיץ את דבר קיומו של האתר לאנשים נוספים.